Poradnia Zdrowia Psychicznego

Lekarz

  • lek. Marcin Wilk

Psycholog

Poradnia zdrowia psychicznego Warszawa/Piaseczno specjalizuje się w rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych, zapewniając przy tym szeroko pojętą opiekę profilaktyczną.

Poradnia zdrowia psychicznego NFZ

Pacjenci mają zapewnioną kompleksową opiekę psychiatrów i psychologów, którzy podejmują się diagnozowania i leczenia różnych rodzajów zaburzeń psychicznych. Wyróżniamy trzy podstawowe grupy problemów: nerwice (określane często jako zaburzenia lękowe), psychozy i upośledzenie umysłowe. Objawy zaburzeń psychicznych zależą od rodzaju konkretnej choroby i mogą przybierać różne formy.

Bardzo ważne jest podjęcie stosownego leczenia zaburzeń psychicznych w jak najwcześniejszej fazie, aby przeciwdziałać pogłębianiu choroby, co mogłoby mieć wpływ na komfort i jakość życia zarówno chorego, jak i jego najbliższych.

Zaburzenia psychiczne a choroba psychiczna

Należy pamiętać, że zaburzenia psychiczne nie zawsze muszą oznaczać chorobę psychiczną. Choroby psychiczne to m.in.: otępienie, schizofrenia, choroba afektywna jednobiegunowa, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia powstające na tle organicznych zmian w centralnym systemie nerwowym. Pozostałe jednostki mające swoje podłoże w psychice określane są jako zaburzenia, a zaliczamy do nich m.in.: zaburzenia związane ze stresem, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia snu, zaburzenia osobowości itd.

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci Warszawa/Piaseczno NFZ

Nasza Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży obejmuje kompleksową i fachową opieką najmłodszych pacjentów. Współpracujemy z lekarzami, którzy specjalizują się w diagnozowaniu i leczeniu młodych osób w każdym wieku, stosownie do ich potrzeb i oczekiwań.

Zaburzenia psychiczne u dzieci mogą objawiać się w różnym wieku. Warto pamiętać, że mogą one charakteryzować się dynamicznym przebiegiem, a symptomy zmieniają się wraz z wiekiem. Zaleca się, by rodzice zgłosili się do Poradni Zdrowia psychicznego dla dzieci, gdy tylko zaobserwują u podopiecznego niepokojące objawy w celu prawidłowej identyfikacji problemów i podjęcia stosownego leczenia w jak najwcześniejszej fazie. W Poradni leczone są również zaburzenia psychiczne u nastolatków.

Lekarz psychiatra: lek. Marcin Wilk
psychiatra, przyjmuje dorosłych oraz dzieci od 10 roku życia

Psychologowie: mgr Adriana Dąbrowska - poznaj specjalistę
mgr Justyna Józefowicz - poznaj specjalistę
mgr Katarzyna Maksymowska-Zborowska 


mgr Katarzyna Poluga                      mgr Maria Liszka-Dalecka - poznaj specjalistkę                          

Informacja i rejestracja