Poradnia Neurologiczna

Lekarz

  • lek. Małgorzata Maciejewska-Klamka
  • lek. Cezary Gralec

Poradnia neurologiczna w Piasecznie (koło Warszawy) w ramach NFZ specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu mięśniowo-kostnego, chorób centralnego układu nerwowego oraz następstw urazów głowy, szyi, tułowia i kończyn. Badania diagnostyczne (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) wykonywane są na zlecenie lekarza w wysokospecjalistycznych ośrodkach przyszpitalnych.

Co to jest Poradnia neurologiczna?

W zakresie tego, czym zajmuje się Poradnia neurologiczna, znajdują się przede wszystkim schorzenia układu nerwowego. W praktyce dziedzina neurologii obejmuje diagnostykę i leczenie chorób mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Wiele chorób o podłożu neurologicznym może mieć również podłoże psychiatryczne.

Jakie są choroby układu nerwowego?

Najczęstsze choroby układu nerwowego to m.in. bóle i zawroty głowy, schorzenia kręgosłupa, padaczka, udary mózgu, nowotwory układu nerwowego, stwardnienie rozsiane, choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego (np. choroba Parkinsona, choroba Alzheimera).

Schorzenia neurologiczne mogą dotykać samego centralnego układu nerwowego, nerwów oraz naczyń, które powinny dostarczać krew do mózgu. Bardzo często wiążą się też z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. Poradnia neurologiczna NFZ zajmuje się diagnostyką i leczeniem licznych zaburzeń o różnym podłożu, objawach, przebiegu.

Objawy chorób układu nerwowego

Choroby układu nerwowego mogą objawiać się m.in.: bólami, zaburzeniami czucia, osłabieniem organizmu, drżeniem i innymi ruchami mimowolnymi, zaburzeniami koordynacji ruchowej, utratą przytomności, zaburzeniami pamięci, zaburzeniami widzenia, zawrotami głowy, zaburzeniami snu itp.

 

Do chorób układu nerwowego u dzieci zaliczamy m.in. zakażenia OUN:

  • ostre zapalenie rogów przednich rdzenia (choroba Heinego i Medina)
  • bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

 

Objawy chorób centralnego układu nerwowego to m.in.

  • zaburzenia świadomości ilościowe: od niewielkiej senności do śpiączki
  • zaburzenia świadomości jakościowe, tj. zespoły psychotyczne
  • bóle głowy
  • nudności i wymioty
  • światłowstręt
  • objawy neurologiczne, takie jak niedowłady, porażenia, napady padaczkowe, zaburzenia mowy (afazja), zaburzenia pamięci

NEUROLOGOPEDA - PIASECZNO

W naszej poradni konsultuje również doskonała terapeutka, specjalizująca się w neurologopedii, mgr Magdalena Romanowska. Z konsultacji mogą skorzystać dorośli i młodzież od 16 r.ż. Czym zajmuje się neurologopeda? Diagnozuje i prowadzi terapię zaburzonych funkcji językowych, będących wynikiem udarów, zespołów neurodegeneracyjnych, urazów mózgu.

 

Informacja i rejestracja