Poradnia Leczenia Uzależnień

Lekarz

Poradnia leczenia uzależnień w Piasecznie (koło Warszawy) w ramach NFZ zajmuje się pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. Pacjentami opiekuje się zespół kompetentnych specjalistów.

Na czym polega leczenie uzależnień?

 

Uzależnienia to choroby bardzo złożone, mające podłoże fizyczne i psychologiczne, dlatego wymagają kompleksowego podejścia. Stopniowe nadużywanie używek prowadzi najczęściej do szeregu zaburzeń somatycznych, psychicznych i społecznych.

W leczeniu najważniejsza jest specjalistyczna terapia, która pozwala pokazać pacjentowi, na czym polega uzależnienie. W większości przypadków niezbędna jest również detoksykacja organizmu. Wszelkie działania terapeutyczne dobierane są przez naszych specjalistów indywidualnie i adekwatnie do stanu psychofizycznego pacjenta. Podjęte działania mają prowadzić do abstynencji, która jest warunkiem niezbędnym do dalszego leczenia uzależnień 

W ramach naszych działań zapewniamy również profesjonalne wsparcie rodzinie osoby uzależnionej.

 

Informacja i rejestracja