teleporady
Dąbrowska

Adriana Dąbrowska

psychoterapeuta, psycholog, psychodietetyk

Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji oraz psychodietetykiem. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkolenie odbywa w nurcie integracyjnym. Jako psychoterapeuta pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym. Dodatkowo wykorzystuje techniki i metody terapii poznawczo-behawioralnej przy pracy z Pacjentami z zaburzeniami odżywiania. Od wielu lat prowadzi warsztaty psychologiczne i wykłady dla osób z zaburzeniami odżywiania realizując projekty prozdrowotne. Specjalizuje się w psychoterapii osób otyłych, zaburzeń nastroju (zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych)  ale także innych zaburzeń adaptacyjnych oraz silnych reakcji na stres i traum. 
Prowadzi psychoterapie krótko i długoterminowe, konsultacje psychologiczne oraz psychodietetyczne. Jest również konsultantem na oddziałach szpitalnych realizując porady oraz wsparcie psychologiczne dla hospitalizowanych Pacjentów.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

"Psychoterapię uważam za szczególne spotkania z człowiekiem, podczas którego korzystam z całej swojej wiedzy i doświadczenia w obszarze psychologii, dietetyki oraz aktywności ruchowej. To całościowe spojrzenie, pomaga mi lepiej zrozumieć moich Pacjentów i stać się dla nich bardziej uważnym towarzyszem podczas terapii" Adriana Dąbrowska

Specjalizacje:

psychologia , psychodietetyka , psychoterapeuta

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl

"