magister Adriana Dąbrowska - psycholog, psychoterapeuta i psychodietetyk

Adriana Dąbrowska

mgr psychologii, psychoterapeuta i psychodietetyk

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie ze specjalnością psychologia kliniczna oraz 4-letni całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w podejściu integracyjnym. 
Uzyskała dodatkowo tytuł zawodowy psychodietetyka podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. 
Absolwentka Polskiej Akademi Sportu w Warszawie z dyplomem Instruktora Sportu. 
Od kilkunastu lat pracuje jako psycholog i psychoterapeuta. Od 2016 roku związana zawodowo ze Szpitalem Św. Anny w Piasecznie. Pracuje jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz jako psycholog i diagnosta na oddziałach wewnętrznych szpitala. Zajmuje się głównie leczeniem Pacjentów z zaburzeniami nastroju (dystymia, zaburzenia depresyjne, lękowe, fobie, inne nerwicowe), zaburzeniami zachowania, zaburzeniami adaptacyjnymi, traumami wczesnodziecięcymi, w żałobie, z zaburzeniami odżywiania, z zaburzeniami osobowości, w sytuacjach kryzysowych.

Pracuje w podejściu integracyjnym wykorzystując głównie nurt psychodynamiczny oraz CBT.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
Swoją pracę z Pacjentami poddaje stałej superwizji.
Ukończyła psychoterapię własną.

Specjalizacje:

psychologia , psychodietetyka , psychoterapeuta

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl