Poradnia Pulmonologiczna Dziecięca

Lekarz

  • lek. Renata Koziołek

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci Warszawa/Piaseczno obejmuje kompleksową opieką najmłodszych pacjentów z wadami wrodzonymi i chorobami układu oddechowego. Przyjmowane są dzieci w różnym wieku - od noworodków do 18. roku życia. Wykonujemy również spirometrię u dzieci.

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci NFZ zapewnia m.in.:

●     przeprowadzanie kompleksowych badań (w tym spirometria dla dzieci) mających na celu rozpoznanie schorzenia

●     kierowanie na badanie dodatkowe oraz interpretację wyników

●     interwencję w sytuacjach nagłych i zaostrzenia się choroby

●     kierowanie na zabiegi chirurgiczne i kwalifikowanie do nich

●     leczenie chorób infekcyjnych i przewlekłych układu oddechowego i zapobieganie rozwojowi powikłań po tych schorzeniach

●     kierowanie na leczenie uzdrowiskowe i sanatoryjne

●     podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki chorób układu oddechowego

 Pulmonologia dziecięca (Warszawa/Piaseczno) obejmuje opieką dzieci z zapaleniami płuc, oskrzeli, rakiem płuc, mukowiscydozą, odmą, rozedmą, astmą, kaszlem itd.

Do Poradni pulmonologicznej należy zgłosić się z dzieckiem w przypadku m.in.:

●     gdy u noworodka stwierdzono wady rozwojowe lub choroby genetyczne obejmujące układ oddechowy (np. mukowiscydozę)

●     gdy niemowlę nie oddycha prawidłowo przez nos, lecz wciąga powietrze przez usta

●     gdy dziecko często ma infekcje dróg oddechowych lub kaszle przez długi czas

●     gdy u dziecka istnieje podejrzenie astmy

●     gdy w drogach oddechowych znajduje się ciało obce

●     gdy występuje alergia objawiająca się w układzie oddechowym

 W Poradni pulmonologicznej NFZ w Warszawie/Piasecznie wykonywane również badanie spirometryczne.

Spirometria - jak wygląda badanie?

Spirometria polega na oddychaniu przez urządzenie nazwane spirometrem, które jest połączone z komputerem. Dziecko jest instruowane przez lekarza, w jaki sposób ma oddychać, ponieważ dla prawidłowego odczytu wyników bardzo ważne jest prawidłowe wykonywanie tej czynności. Badanie dostarcza danych diagnostycznych o ilości i stanie czynnościowym miąższu płucnego.

Informacja i rejestracja