magister Magdalena Romanowska - neurologopeda

mgr Magdalena Romanowska

neurologopeda

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu logopedii ogólnej. Ukończyła również studia podyplomowe w szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, otrzymując tytuł neurologopedy.

Od 12 lat aktywnie pracuje z pacjentami, w szczególności z problemami neurologicznymi. Przyjmuje dorosłych i młodzież od 16 r.ż.  Przeprowadza diagnozę i terapię zaburzonych funkcji językowych, będących wynikiem udarów, zespołów neurodegeneracyjnych, urazów mózgu. Konsultacje prowadzi w ramach szpitalnego oddziału rehabilitacyjnego i poradni rehabilitacyjnych.

Od września 2021 roku swój warsztat pracy poszerzyła także o terapię z młodzieżą z wyzwaniami terapeutycznymi. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą i terapią afazji poudarowej, dyzartrii oraz dysfagii neurogennej. Jako terapię wspierającą wykorzystuje kinesiotaping oraz elektrostymulację odpowiednio dobrane do indywidualnych potrzeb pacjenta (m.in.w przebiegu porażeń nerwu twarzowego i nerwu podjęzykowego lub w celu obniżenia lub wzmocnienia napięcia mięśniowego w obrębie sfery orofacjalnej). Praca jako neurologopeda stanowi jej życiową pasję. Posiada liczne kursy i szkolenia specjalistyczne, w tym między innymi:

  • Kinesiotaping logopedyczny – podejście praktyczne

  • Elektrostymulacja w logopedii (szkolenie z wykorzystaniem aparatu Ecostim 100 (zgodnie ze standardami użytku i licencji producenta)

  • Diagnoza i terapia dysfagii

  • Certyfikat uczestnictwa w konferencji naukowej rehabilitacja po udarze mózgu – najnowsze osiągnięcia zorganizowanej przez komisję chorób naczyniowych komitetu nauk neurologicznych polskiej akademii nauk

  • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji

  • Certyfikat uczestnictwa w warsztatach zorganizowanych przez II Klinikę Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dotyczących rehabilitacji chorych z ogniskowymi zespołami poznawczo–behawioralnymi po udarze mózgu.

  • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych

  • Rehabilitacja zaburzeń głosu

  • Kinezjologia edukacyjna – Brain Gym wg metody dr P. Dennisona i G. Dennison I i II stopnia.

Specjalizacje:

logopedia , neurologopedia

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl