teleporady

Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna we Wrocławiu zapewnia specjalistyczne wsparcie psychologiczne dzieciom, dorosłym i rodzinom. Zakres działania Poradni jest bardzo szeroki. Obejmuje pomoc w zaburzeniach na tle lękowym, osobowości, przystosowania się, nastroju i odżywiania. Prowadzone są też terapie wszelkiego rodzaju uzależnień. W Poradni wykonywane są też testy psychologiczne.

Kiedy zalecana jest wizyta w Poradni Psychologicznej?

Najczęstszą przyczyną wizyt w gabinecie psychologicznym są różnego rodzaju kryzysy życiowe, związane np. z utratą bliskiej osoby. Niekiedy problemy natury psychologicznej ujawniają się również pod wpływem innych wydarzeń, takich jak zwolnienie z pracy, poważny wypadek, choroba. Do psychologa kierują też przedłużające się stany depresyjne czy nieuzasadnione stany lęku, przygnębienia czy ciągłego napięcia.

Do objawów, które powinny skłonić pacjentów do wizyty w Poradni Psychologicznej, zaliczamy m.in.:

● myśli samobójcze
● poczucie beznadziejności życia
● niezdolność do pracy z powodu stanu emocjonalnego
● problemy ze snem
● zmiana apetytu
● zmiany nastroju, które trwają dłużej niż kilka tygodni
● wycofanie się z życia

Psycholog zapewnia wsparcie również w przypadku problemów ze stresem, w szczególności stresem pourazowym, przemocy domowej, kłopotów wychowawczych z dzieckiem.

Poradnia Psychologiczna oferuje pomoc osobom uzależnionym od różnorodnych używek oraz leków. Prowadzone są terapie zarówno dla osób uzależnionych, jak i ich rodzin.Nasi specjaliści w Poradni Psychologicznej we Wrocławiu: mgr Genowefa Długosz - przyjmuje dzieci od 13 r. życia 

Informacja i rejestracja

"