teleporady

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej we Wrocławiu specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób narządów klatki piersiowej, w szczególności płuc. Swoim zakresem obejmuje schorzenia klatki piersiowej, przepony, śródpiersia, przełyku, płuc, opłucnej.

Współcześnie najpoważniejszym schorzeniem z zakresu torakochirurgii jest nowotwór płuc. Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej zapewnia kompleksową pomoc medyczną pacjentom, u których stwierdzono raka płuc. Co więcej, zapewniamy wsparcie z zakresu profilaktyki chorób płuc, w tym nowotworów.

Do Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej trafiają również pacjenci kwalifikowani na operację guzów i deformacji klatki piersiowej. W zakresie działań torakochirurga znajduje się również leczenie błony surowiczej oraz chorób opłucnej, jeśli zmiany obejmują zarówno płuca, jak i klatkę piersiową. Do schorzeń tego rodzaju zaliczamy m.in. odmę, ropniaki i nowotwory.

Ponadto zapewniamy opiekę pacjentom ze zmianami urazowymi, przepukliną i stanami zapalnymi znajdującymi się w obrębie klatki piersiowej. Wskazaniem do wizyty u torakochirurga są również stany zapalne i guzy śródpiersia. Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej zajmuje się również leczeniem obrażeń klatki piersiowej powstałych w wyniku wypadków (np. komunikacyjnych) lub urazów.

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej we Wrocławiu specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu operacyjnym chorych narządów klatki piersiowej. Z uwagi na fakt, iż zakres schorzeń jest bardzo szeroki, Poradnia współpracuje ze specjalistami innych dziedzin, m.in. pneumonologami i onkologami.

 

Lekarze specjaliści w Poradni Chirurgii Dziecięcej:dr n.med. Grzegorz Kacprzak
"