teleporady

Poradnia Internistyczna

Poradnia Internistyczna we Wrocławiu specjalizuje się w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób narządów wewnętrznych. Do lekarza internisty często trafiają pacjenci z różnorodnymi dolegliwościami, w tym schorzeniami układu krążenia i układów oddechowego, pokarmowego, kostno-stawowego, moczowego, odpornościowego, a także chorób tarczycy, chorób metabolicznych i chorób alergicznych. Internista rozpoznaje jednostki chorobowe i, gdy istnieje taka konieczność, kieruje pacjenta na badania dodatkowe lub do innych lekarzy specjalistów.

Jakie choroby leczy internista w Poradni Internistycznej we Wrocławiu?

Do Poradni Internistycznej zgłaszają się pacjenci z różnorodnymi dolegliwościami. Niekiedy lekarz zleca wykonanie dodatkowych badań, np. krwi i moczu lub kieruje pacjenta do innego specjalisty, np. kardiologa, endokrynologa czy ginekologa. W przypadku wielu pacjentów dalsze leczenie odbywa się głównie pod okiem internisty. Do chorób diagnozowanych i leczonych w Poradni Internistycznej zaliczamy m.in.:

● choroby układu oddechowego, np. gruźlica, przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa, zakażenia dróg oddechowych
● choroby serca i układu krążenia, np. nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, zakrzepica, miażdżyca, zaburzenia rytmu serca, zapalenie mięśnia sercowego
● choroby układu dokrewnego, np. niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, choroba Hashimoto, wole, nadczynność przytarczyc, niedoczynność przytarczyc
● choroby układu moczowego, np. kamica, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie pęcherzyka żółciowego;
● choroby układu kostno-stawowego, np. osteoporoza, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów, twardzina układowa, reumatoidalne zapalenie stawów
● choroby układu pokarmowego, np. choroby jelit, choroby trzustki, choroby wątroby, choroby żołądka i dwunastnicy, choroby przełyku
● cukrzyca i jej powikłania, np. stopa cukrzycowa, angiopatia

Lekarze w Poradni Internistycznej: dr n. med. Monika Czurczak

Informacja i rejestracja

"