teleporady

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Neurologiczna we Wrocławiu specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń układu mięśniowo-kostnego, chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz następstw urazów głowy, szyi, tułowia i kończyn. W przypadku poszerzonej diagnostyki lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych, takich jak m.in. tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, które odbywają się w wysokospecjalistycznych ośrodkach przyszpitalnych.

Choroby neurologiczne

Do najczęstszych chorób neurologicznych diagnozowanych i leczonych w Poradni Neurologicznej we Wrocławiu zaliczamy m.in.:

● bóle i zawroty głowy
● schorzenia kręgosłupa, rwa kulszowa i barkowa
● niedowłady kończyn
● zaburzenia pamięci, postępujące otępienie, zaburzenia koncentracji i snu
● padaczka
● nowotwory układu nerwowego
● udar mózgu
● stwardnienie rozsiane
● choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego (np. choroba Parkinsona, choroba Alzheimera)
● borelioza układu nerwowego
● uszkodzenia nerwów obwodowych w przebiegu cukrzycy, zatruć, urazów

Objawy chorób układu nerwowego

Do głównych objawów, które mogą wskazywać na choroby układu nerwowego, zaliczamy m.in.:

● bóle, zaburzenia czucia, osłabienie
● drżenie i inne ruchy mimowolne
● zaburzenia koordynacji ruchowej
● utrata przytomności
● zaburzenia pamięci
● zaburzenia widzenia (ubytki pola widzenia, podwójne widzenie)
● zawroty głowy
● zaburzenia snu

W przypadku zauważenia jakichkolwiek niepokojących objawów, które mogłyby wskazywać na zaburzenia natury neurologicznej, zalecana jest wizyta w Poradni Neurologicznej.Nasi lekarze w Poradni Neurologicznej we Wrocławiu: lek. Iwona Wodecka
lek. Jadwiga Kempińska

Informacja i rejestracja

" "