teleporady

Poradnia Hematologiczna

Poradnia Hematologiczna we Wrocławiu specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób krwi i narządów krwionośnych. Obejmujemy opieką medyczną pacjentów z nowotworami złośliwymi tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pochodnych. Zapewniamy fachową terapię schorzeń takich jak m.in. niedokrwistość, zaburzenia krzepnięcia krwi, plamice i inne skazy krwotoczne.

Poradnia Hematologiczna zajmuje się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego, zapewniając profilaktykę oraz wczesne wykrywanie chorób układu krwiotwórczego, konsultacje, diagnozę oraz terapię pacjentów w tym zakresie. Choroby hematologiczne stanowią grupę chorób, które dotykają pacjentów w różnym wieku.

Czym zajmuje się Poradnia Hematologiczna?

Chorób krwi i układu krwionośnego diagnozowane w Poradni Hematologicznej to m.in.:


● Niedokrwistość (anemia). Jest to stan niedoboru krwinek czerwonych i hemoglobiny. Niedokrwistość objawia się m.in. bladością skóry, błon śluzowych, przyspieszoną akcją serca, szumami w uszach, zawrotami głowy, znużeniem. Przed podjęciem stosownego leczenia bardzo ważne jest ustalenie przyczyn anemii.

● Białaczka. Zaliczana do grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Charakteryzuje się zmianami ilościowymi i jakościowymi leukocytów we krwi szpiku i narządach wewnętrznych - węzłach chłonnych, śledzionie. Do objawów białaczki zaliczamy m.in. anemię, częste pojawianie się siniaków, krwawienia z nosa i dziąseł, trudność z zatamowaniem krwawienia, powtarzające się infekcje, bóle kostno-stawowe, powiększenie węzłów chłonnych, wątroby i śledziony.

● Płytkowe skazy krwotoczne. Jest to skłonność do krwawień w obrębie tkanek takich jak błony śluzowe i skóra, narządów np. nosa i układów pokarmowego, ośrodkowego układu nerwowego i innych. W leczeniu skaz krwotocznych stosuje się leczenie objawowe.

● Przewlekłe białaczki limfatyczne. To grupa chorób hematologicznych, które dotykają w przeważającej mierze osoby po 50. roku życia. Bardzo rzadko chorują na nie pacjenci poniżej 45. roku życia. Białaczki limfatyczne objawiają się m.in. powiększeniem węzłów chłonnych, śledziony, wątroby, obrzękiem kostek i wysypką. Zdarza się, że na początku nie występują żadne niepokojące symptomy.Lekarze w Poradni Hematologicznej: dr n. med. Donata Urbaniak-Kujda

Informacja i rejestracja

"