teleporady

Poradnia Proktologiczna

Poradnia Proktologiczna we Wrocławiu specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń końcowego odcinka przewodu pokarmowego - odbytu i odbytnicy. Mogą to być schorzenia o charakterze zapalnym lub nowotworowym.

Kiedy należy udać się do Poradni Proktologicznej?

Do niepokojących objawów, które powinny zostać zdiagnozowane przez lekarza proktologa, zaliczamy m.in.:

● kłopoty gastryczne takie jak zaparcia, problemy z trzymaniem stolca, gazy
● uczucie rozpierania
● gwałtowne i ostre bóle w układzie pokarmowym
● ropne wycieki z odbytnicy i widoczne zmiany ropne w jej okolicach,
● krwawienia, krew w stolcu

Choroby końcowego odcinka przewodu pokarmowego

Schorzenia odbytu bardzo często związane są z poważnymi schorzeniami i w większości przypadków wymagają zastosowania specjalistycznej terapii w celu zapobiegania ich rozwojowi i przeciwdziałania wystąpieniu powikłań. Zazwyczaj nieprawidłowości stwierdza się w odbytnicy, która stanowi przedłużenie jelita grubego. Pojawiające się stany zapalne wywołane są zalegającym w niej kałem i mogą doprowadzić do nawracających, bardzo uciążliwych chorób.

Do najczęstszych chorób diagnozowanych i leczonych w Poradni Proktologicznej we Wrocławiu zaliczamy m.in.:

● guzy i żylaki odbytu
● przetoki okołoodbytnicze
● ropień okołoodbytniczy
● choroby zwieraczy (nietrzymanie stolca)
● krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
● szczeliny odbytu
● hemoroidy zewnętrzne i wewnętrzne
● kłykciny kończyste

Nasi lekarze w Poradni Proktologicznej we Wrocławiu: lek. Marek Skoczylas
lek. Krzysztof Paśko

Informacja i rejestracja

"