teleporady

Poradnia Leczenia Bólu

Ból jest to nieprzyjemne doznanie spowodowane uszkodzeniem tkanek organizmu lub też napływem bodźców mogących spowodować to uszkodzenie. Ból jest nie tylko negatywnym wrażeniem zmysłowym ale i emocjonalnym. Może być ostry – czyli pojawić się nagle i najczęściej towarzyszy somatycznym schorzeniom -  nie powinien jednak trwać dłużej niż miesiąc. Ból jest ważnym sygnałem alarmowym świadczącym o zaburzeniach funkcjonowania organizmu. Silnie wpływa na samopoczucie, a także jego funkcjonowanie bio-psycho-społeczne. Jeśli trwa dłużej niż trzy miesiące – mamy do czynienia z bólem przewlekłym, który zaczyna stanowić chorobę sama w sobie. Może sprzyjać powstaniu depresji, potęgować niepełnosprawność, czy wreszcie utrudniać wypełnianie ról i realizację zadań społecznych. Dlatego istotne jest diagnozowanie i wypracowanie skutecznych metod leczenia, co jest wyzwaniem dla poradni leczenia bólu.

Jakie bóle są leczone w poradniach leczenia bólu?

W poradniach leczenia bólu dobiera się właściwe postępowanie, indywidualne dla każdego pacjenta.W przypadkach:

  • zespołów korzeniowych (bóle wynikające z ucisku na korzenie nerwowe odchodzące od rdzenia kręgowego, m.in. rwy),
  • nerwobólach (neuralgiach),
  • bólach towarzyszących neuropatii,
  • bólach pochodzenia naczyniowego.

Ponadto lekarze pomagają chorym na migrenę, a także prowadzą terapię przewlekłego bólu pourazowego, kostnego, nowotworowego i innych. Leczenie bólu u osób w podeszłym wieku, wymaga szczególnej wiedzy i podejścia farmakologicznego. Terapia bólu w specjalistycznych poradniach opiera się na holistycznym podejściu do chorego – leczymy pacjenta nie tylko objawy.

 

W terapii leczenia bólu oprócz leków przeciwbólowych stosowane są jeszcze inne metody wspierające. W skład zespołu terapeutycznego w poradni leczenia bólu EMC wchodzi zespół fizjoterapeutów wspierający metody leczenia i zlecenia specjalisty. Wykonujemy szeroki wachlarz zabiegów m. in. terapia manualna, magnetoterapia, jonofereza, ultradźwięki, elektrostymulacja.

Konsultacja lekarska trwa ok  30 min.

Skontaktuj się z nami.

Maria Badowska

"