teleporady

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej we Wrocławiu specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób występujących w obrębie twarzoczaszki i jamy ustnej. Zapewniamy fachową pomoc medyczną chirurga szczękowo-twarzowego w zakresie leczenia wad wrodzonych części twarzowej czaszki i szyi, urazowych deformacji i złamań twarzoczaszki, diagnostyki i terapii nowotworów i stanów przednowotworowych jamy ustnej, szczęki, twarzy i szyi.

Lekarze w Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej we Wrocławiu zapewniają konsultacje mające na celu rozpoznanie schorzeń obejmujących twarzoczaszkę. W ramach prowadzonej diagnostyki lekarz może zlecić stosowne badania specjalistyczne, a także dobiera odpowiednie metody terapii, kwalifikuje i kieruje pacjentów do zabiegów i leczenia w warunkach szpitalnych. W Poradni może być również kontynuowane leczenie poszpitalne.

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej najczęściej zajmuje się leczeniem pacjentów, którzy zgłaszają się z problemami takimi jak m.in.:

●     stany zapalne zębopochodne i niezębopochodne

●     dolegliwości po urazach okolicy twarzoczaszki i jamy ustnej

●     zaburzenia rozwojowe układu stomatognatycznego

●     torbiele szczęk oraz tkanek miękkich jamy ustnej, twarzy i szyi

●     wady twarzy, szczęki, narządu żucia oraz wady zgryzu: wrodzone oraz nabyte

●     procesy nowotworowe łagodne i złośliwe w okolicy twarzoczaszki, jamy ustnej i szyi

W przypadku wstępnej diagnozy nowotworu chorzy są kierowani do dalszego rozpoznania onkologicznego.

 

Informacja i rejestracja

"