Program Koordynowanej Opieki nad Ciężarną

Program Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC)

W ramach NFZ

Program Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC), to kompleksowa opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieka nad jej nowo narodzonym dzieckiem.

KIEDY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

Do programu można przystąpić na każdym etapie ciąży, także w chwili przyjęcia do porodu.

Informujemy, że szpital św. Anny w Piasecznie podpisując umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację Programu KOC zobowiązuje się do świadczenia usług na nowych zasadach. Oznacza to, że każda Pacjentka, która planuje poród w naszym Szpitalu będzie poproszona o podpisanie deklaracji przystąpienia do  programu KOC.

Świadczenia w ramach KOC są realizowane nieodpłatnie dla pacjentek, które złożyły deklarację przystąpienia do Programu.

KORZYŚCI PROGRAMU KOC

Przystępując do programu Pacjentki mają zapewnioną pełnoprofilową opiekę w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opiekę nad noworodkiem sprawowaną przez jeden zespół położnych, lekarzy i pielęgniarek, w tym:

 • NOWOŚĆ: możliwość prowadzenia ciąży fizjologicznej przez położną
 • porady lekarzy położników wraz z badaniami obrazowymi (USG) – od rozpoznania ciąży do porodu,
 • korzystanie z konsultacji innych specjalistów w ramach refundacji NFZ zgodnie z ordynacją lekarską ginekologa-położnika realizującego opiekę nad ciężarną,
 • porady doświadczonych położnych, które zapewnią edukację i pomogą w opracowaniu planu opieki przedporodowej i planu porodu,
 • możliwość uzyskania ciągłości opieki położnej środowiskowej nad matką i dzieckiem bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji, przez okres 6 tygodni połogu.
 • badania laboratoryjne – analityczne, mikrobiologiczne oraz inne niezbędne badania wynikające ze wskazań medycznych,
 • edukację dietetyczną i laktacyjną,
 • całodobową Położniczą Izbę Przyjęć,
 • hospitalizację z zakresu patologii ciąży,w szpitalu współpracującym z naszym szpitalem Szpital przy ul. Karowej
 • zapewnioną kompleksową opiekę w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu ciąży
 • w razie konieczności zapewnioną opiekę perinatalną wszystkich stopni ryzyka, w  naszym szpitalu i jednostkach współpracujących z naszym szpitalem
 • świadczenia związane z porodem, w tym możliwość wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu fizjologicznego,
 • opiekę nad noworodkiem oraz specjalistyczne świadczenia neonatologiczne.


JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

 • Telefonicznie:
  tel. 22 73 54 100 - infolinia, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-21:00
 • Osobiście:
  Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: zapisy i rejestracja w recepcji przychodni
  od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-21:00

 


baner narodziny piękna

Informacja i rejestracja