teleporady
Program Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC)

Program Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC)

W ramach NFZ

Program Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC), to kompleksowa opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieka nad jej nowo narodzonym dzieckiem.

Kiedy można przystąpić do programu?

Do programu można przystąpić na każdym etapie ciąży, także w chwili przyjęcia do porodu.

Informujemy, że szpital św. Anny w Piasecznie podpisując umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację Programu KOC zobowiązuje się do świadczenia usług na nowych zasadach. Oznacza to, że każda Pacjentka, która planuje poród w naszym Szpitalu będzie poproszona o podpisanie deklaracji przystąpienia do  programu KOC.

Świadczenia w ramach KOC są realizowane nieodpłatnie dla pacjentek, które złożyły deklarację przystąpienia do Programu.

Jakie korzyści wynikają z przystąpienia do Programu?

Przystępując do programu Pacjentki mają zapewnioną pełnoprofilową opiekę w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opiekę nad noworodkiem sprawowaną przez jeden zespół lekarzy, pielęgniarek i położnych, w tym:

•     porady lekarzy położników wraz z badaniami obrazowymi (USG) – od rozpoznania ciąży do porodu,

•     korzystanie z konsultacji innych specjalistów w ramach refundacji NFZ zgodnie z ordynacją lekarską ginekologa-położnika realizującego opiekę nad ciężarną,

•     porady doświadczonych położnych, które zapewnią edukację i pomogą w opracowaniu planu opieki przedporodowej i planu porodu,

•     możliwość uzyskania ciągłości opieki położnej środowiskowej nad matką i dzieckiem bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji,przez okres 6 tygodni połogu.

•     badania laboratoryjne – analityczne, mikrobiologiczne oraz inne niezbędne badania wynikające ze wskazań medycznych,

•     edukację dietetyczną i laktacyjną,

•     całodobową Położniczą Izbę Przyjęć,

•     hospitalizację z zakresu patologii ciąży,w szpitalu współpracujacym z naszym szpitalem SZpital przy ul . Karowej

•     zapewnioną kompleksową opiekę w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu ciąży

•     w razie konieczności zapewnioną opiekę perinatalną wszystkich stopni ryzyka,w  naszym szpitalu i jednostkach współpracujacych z naszym szpitalem

•     świadczenia związane z porodem, w tym możliwość wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu fizjologicznego,

•     opiekę nad noworodkiem oraz specjalistyczne świadczenia neonatologiczne.

Jak przystąpić do programu?

•     Telefoniczne:

tel. 22 735 41 71 - Oddział Ginekologiczno -Położniczy -  całodobowe call-center

tel. 22 735 41 00- Poradnia Ginekologiczno -Położnicza  - od poniedziałku do piątku od 8:00-18:00

•     Osobiście:

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza: zapisy i rejestracja w recepcji przychodni

Izba Przyjęć Ginekologiczno – Położnicza: dyżur 24 godz.

 

 

Informacja i rejestracja

"