Badania słuchu

Badania słuchu w Poradni Otolaryngologicznej

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów, jakimi się posługujemy. Niestety, często ulega on osłabieniu.

Warto wówczas zrobić badanie słuchu, które jest oceną reakcji organizmu na stymulację dźwiękową.

W naszej Poradni Otolaryngologicznej oferujemy dwa badania:

Badanie audiometryczne: to inaczej tonalne progowe badanie słuchu, które wykorzystuje urządzenie nazywane audiometrem. Audiometr generuje dźwięki o częstotliwości od 125 do 10 000 Hz przesyłane do słuchawek badanej osoby. Zabieg ten pozwala na wykrycie wad słuchu. Nadmierna ekspozycja na dźwięki powyżej 75 dB może spowodować, że poziom wrażliwości ucha na dźwięki będzie się zmniejszał. Wywołane tym zmiany możemy podzielić na zmiany tymczasowe, które ustępują stopniowo po zmniejszeniu ekspozycji na hałas oraz na trwałe.
Badanie tympanometryczne: to badanie polegające na ocenie podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym (czyli części ucha zewnętrznego, odpowiedzialnej za przekazywanie dźwięków pobranych z otoczenia przez małżowinę uszną do błony bębenkowej).

Kto powinien zrobić badanie słuchu:

osoby, które często muszą prosić o powtórzenie tego co się do nich mówi
osoby, które źle słyszą
osoby, które cierpią na szumy uszne i zawroty głowy
osoby, które gorzej słyszą na jedno ucho

Cena badania: 30 zł

Pacjenci, którzy umawiają się na konsultację otolaryngologiczną nie ponoszą dodatkowych kosztów badania.

Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja