HIVEC – terapia nieinwazyjnego leczenia raka

HIVEC – terapia nieinwazyjnego leczenia raka pęcherza moczowego

Innowacyjna terapia raka pęcherza moczowego

Oddział urologii szpitala św. Anny w Piasecznie jako pierwszy w Polsce został wyposażony w system HIVEC, czyli podgrzewania podawanej do pęcherza chemioterapii, stosowanej w leczeniu nieinwazyjnego raka pęcherza moczowego. 

Nowotwór pęcherza moczowego dotyka ok. 6 tysięcy Polaków rocznie i niestety spowoduje śmierć u prawie połowy z nich. Głównymi problemami w trakcie leczenia tego nowotworu jest jego nawrotowość, co generuje  koszty dla systemu ochrony zdrowia oraz progresja do postaci naciekającej, w której niezbędne jest usuniecie całego pęcherza. Dzięki systemowi HIVEC  stosowanemu bezpośrednio po przezcewkowej operacji usunięcia guza, znacząco zmniejsza się progresja oraz nawrotowość choroby – ok. 2.5 razy.

Leczenie jest oparte na podgrzewaniu i recyrkulacji chemioterapeutyku miedzy aparatem, a wnętrzem pęcherza moczowego przez wprowadzony cewnik. Działanie takie powoduje lepsze przenikanie leku do komórek, co przekłada się na większą skuteczność terapii. Cały proces trwa 60 minut i nie towarzyszą mu żadne niedogodności. Terapia jest stosowana u każdego pacjenta po zabiegu oraz trzykrotnie w odstępach jedno miesięcznych jako dawka przypominająca.

Urolodzy ze szpitala św. Anny w Piasecznie zmodyfikowali też procedurę leczenia endoskopowego tej choroby. Dzięki zastosowaniu jedynego w Polsce wysokoenergetycznego lasera holmowego o najwyższej mocy są w stanie usunąć guza w całości wycinając go od podstawy (zabieg HoLERBT).  Metoda laserowa w porównaniu do obecnie powszechnie stosowanej  elektroresekcji (cięcie guza na kawałki, TURbT, ) ma wiele zalet. Między innymi:

małe krwawienie
większa doszczętność usunięcia ( małe ryzyko pozostawienia choroby)
mniejsze ryzyko uszkodzenia pęcherza moczowego
zmniejszenie potrzeby dłuższego utrzymania cewnika w pęcherzu
brak odruchów nerwowych podczas zabiegu, które mogą powodować perforację ściany pęcherza.

 

Dzięki stosowaniu  zaawansowanej technologii endoskopowej jak NBI ( eliminacja niektórych zakresów widma światła co pozwala uwydatnić  zmiany niewidoczne dla oka urologa w świetle białym ) lub PDD ( podanie fotouczulacza dopęcherzowo i oglądanie ściany pęcherza w świetle fioletowym ) można ograniczyć  nawrotowość  choroby nowotworowej.

Zastosowanie wszystkich tych technik stawia oddział urologii piaseczyńskiego szpitala w grupie najlepszych ośrodków leczenia nowotworu pęcherza moczowego w kraju i za granicą.

Dzięki dostępności USG i cystoskopii giętkiej wykonywanej ambulatoryjnie  w znieczuleniu miejscowym, urolodzy są w stanie szybko wykryć u pacjentów nawet niewielki  nowotwór pęcherza.  

Poradnia urologiczna w szpitalu św. Anny działająca w ramach NFZ i komercyjnie czynna jest od poniedziałku do piątku. Osoby z krwiomoczem lub podejrzeniem guza w USG mogą być w pełni zdiagnozowani bez oczekiwania w długich kolejkach.

Procedura wykonywana jest komercyjnie. Koszt podania 1 wlewki to 3700 zł brutto.

Aby wykonać zabieg niezbędna jest kwalifikacja przez lekarza operatora podczas konsultacji w poradni urologicznej szpitala św. Anny w Piasecznie. 

 

 

Informacja i rejestracja