Szpital w Katowicach

Ważne informacje dla rodzin przebywających pacjentów

Numery kontaktowe

Izba Przyjęć -  lekarz dyżurny  tel. 22 735 41 04,  gabinet przyjęć pacjentów  tel.   22 735 41 27

Oddział Urologii - lekarz dyżurny tel. 727 600 957,  w godz. 8:00-10:00

Oddział Chirurgii Ogólnej - lekarz dyżurny  22 735 41 82, w godz. 8:00-16:00

Oddział Wewnętrzny i Chorób Serca - sekretariat - 669 552 364 , w godz. 13:00-15:00

Odział Pediatrii - pokój lekarski tel. 727 600 315

 

Lekarz dyżurny oddziału Wewnętrznego i Chorób Serca udziela informacji tylko o pacjentach przyjętych w trybie dyżurowym (w danym dniu). O stanie zdrowia  pacjenta przebywającego w ww. oddziale udziela informacji tylko jego lekarz prowadzący, w godz. 13:00-15:00, pod numerem: 661 300 382 (pokój lekarski).

Z racji ograniczeń epidemiologicznych prosimy o wyznaczenie jednej osoby z rodziny do kontaktu telefonicznego, prosimy wziąć pod uwagę, że na oddziałach hospitalizowanych jest dużo pacjentów i każdy powinien mieć możliwość dodzwonienia się i odbycie rozmowy z lekarzem w wyznaczonych godzinach. W przypadku pacjentów przytomnych i świadomych osobą do kontaktu jest osoba upoważniona przez pacjenta.

Odwiedziny pacjentów

Chęć odwiedzin pacjenta należy zgłosić za pośrednictwem sekretariatu oddziału, ordynatorowi który indywidualnie rozpatrzy każde zapytanie z uwzględnieniem warunków epidemicznych i reżimu sanitarnego.

Przekazanie rzeczy dla pacjenta

Podpisane paczki z rzeczami dla pacjenta należy zostawić przy wejściu F i powiadomić pracownika ochrony, który przekaże sanitariuszowi informację, by dostarczył paczkę na dany oddział dla pacjenta.

Wydawanie kart zgonów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Oddział Wewnętrzny i Chorób Serca - kartę zgonu wydaję sekretarka oddziału, w umówionych z rodziną  godzinach - sekretariat  tel. 669 552 364

Oddział Chirurgii Ogólnej - kartę zgonu wydaję lekarz dyżurny,  w umówionych z rodziną godzinach – pokój lekarski tel. 22 735 41 82

Izba Przyjęć - kartę zgonu wydaję lekarz dyżurny tel. 727 600 304