Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Neonatologiczna w Lubinie powstała z myślą o najmłodszych pacjentach, zapewniając im kompleksową opiekę medyczną. Specjalizujemy się w opiece nad dziećmi w wieku od 0 do 1 roku, które w okresie płodowo-okołoporodowym były narażone na czynniki ryzyka. Nasi specjaliści  zajmują się również diagnozowaniem i leczeniem noworodków, u których pojawiają się niepokojące objawy, wymagające specjalistycznej opieki. 

Czym są czynniki ryzyka mające wpływ na rozwój dziecka?

Wśród najważniejszych czynników mogących negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój noworodka wymienia się między innymi:

• bardzo małą urodzeniową masę ciała (nie przekraczającą 1500 gramów),
• urodzenie przed 37 tygodniem ciąży,
• niska ocena w skali Apgar (poniżej 5 punktów),
• wady wrodzone i zespoły genetyczne,
• niedotlenienie okołoporodowe,
• hipoglikemię,
• zakażenia wewnątrzmaciczne,
• a także zespoły neurologiczne, takie jak drgawki czy krwawienia śródczaszkowe.

Jakim badaniom poddawane są najmłodsze dzieci?

Podczas badań w Poradni Neonatologicznej w Lubinie, dzieci poddawane są takim badaniom jak ocena rozwoju psychofizycznego czy badania fizykalne, mające na celu zdiagnozowanie choroby i dobranie odpowiedniej terapii, która ma pomóc w poprawie jakości życia i zapewnić optymalny rozwój dziecka.

Osiągnięcia rozwojowe małego pacjenta oceniamy na podstawie obserwacji podstawowych sfer rozwojowych, takich jak:

• lokomocja i kontrola postawy,
• koordynacja wzrokowo-ruchowa,
• mowa,
• kontakty społeczne.

Opieka nad wcześniakami

Szczególną grupą dzieci, objętych opieką w Poradni Neonantologicznej są wcześniaki, które wymagają specjalnej troski i opieki medycznej. Jako wcześniaka klasyfikuje się dziecko, które urodziło się pomiędzy 22 a 37 tygodniem ciąży, w związku z czym nie jest odpowiednio przygotowane do samodzielnego życia. Do jego podtrzymania potrzebna jest specjalistyczna aparatura, taka jak inkubator wyposażony w specjalne czujniki, monitorujące parametry organizmu. Nierzadko potrzebne są także urządzenia wspomagające oddychanie oraz takie, które służą do podawania pokarmów, jednak profesjonalna opieka i stała kontrola stanu zdrowia pacjenta powoduje, że po wyjściu ze szpitala wiele wcześniaków wiedzie normalne, szczęśliwe życie.

Lekarze w Poradni neonatologicznej
lek. Anna Małecka- specjalista neonatolog i pediatra

Informacja i rejestracja