Poradnia Leczenia Bólu

Lekarz

  • lek. Barbara Kuroczycka- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  • lek. Bernadeta Tułaza- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  • lek. Katarzyna Cwyl- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii


Poradnia Leczenia Bólu w Lubinie to interdyscyplinarna jednostka medyczna, zajmująca się diagnostyką i leczeniem różnego rodzaju zespołów bólowych w oparciu o aktualny stan wiedzy w tym zakresie. Zajmujemy się przede wszystkim niesieniem pomocy pacjentom, którzy cierpią z powodu bólu ostrego i przewlekłego.

Jaki ból leczymy?
W Poradni Leczenia Bólu w Lubinie specjalizujemy się w leczeniu takich dolegliwości jak:
• bóle pooperacyjne,
• bóle głowy i twarzy,
• bóle kręgosłupa,
• bóle dysfunkcyjne,
• bóle związane z chorobami nowotworowymi,
• bóle układu mięśniowo-szkieletowego,
• inne zespoły bólowe.
Bez względu na rodzaj bólu, który towarzyszy pacjentowi, dbamy o prawidłową diagnostykę i identyfikację wszelkich źródeł bólu, eliminowanie błędnie dopasowanych leków przeciwbólowych i zastąpienie ich prawidłową farmakologią. Nie mniej istotną częścią naszej działalności jest wskazywanie pozafarmakologicznych sposobów leczenia bólu, w tym aktywności fizycznej i innych programów mających na celu polepszenie fizycznego i psychicznego samopoczucia pacjenta.Kiedy udać się do Poradni Leczenia Bólu?

Jeżeli czujesz męczący, utrudniający Ci życie i przedłużający się ból związany z jakąkolwiek częścią ciała, z którym nie potrafisz sobie poradzić, to znak, że warto skorzystać z konsultacji u lekarza specjalisty. Warto wyróżnić kilka sytuacji, w których szczególnie warto rozważyć wizytę w tego rodzaju poradni:• nieskuteczność standardowego leczenia,
• nasilające się objawy bólu,
• długotrwały ból,
•szybkie narastanie zapotrzebowania na środki przeciwbólowe.

Pierwsza wizyta w Poradni Leczenia Bólu – czego możesz się spodziewać?

Przychodząc do Poradni Leczenia Bólu w Lubinie możesz spodziewać się przeprowadzania szczegółowego wywiadu, który ma pomóc lekarzowi w określeniu powodu i źródła bólu, ale także w ocenie jego aspektu emocjonalnego, fizycznego i społecznego oraz jego wpływu na jakość Twojego życia. Wszystko to jest niezbędne podczas procesu doboru odpowiednich metod uśmierzających ból. Po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego, zbadania Twojego stanu zdrowia i ustaleniu Twoich oczekiwań, lekarz przekaże Ci informacje dotyczące diagnozy i proponowanej formy terapii, a następnie wdroży niezbędną w leczeniu farmakologię lub odpowiednie zabiegi, takie jak np. fizjoterapia.

Informacja i rejestracja