O szpitalu

W naszym szpitalu  oraz przychodni specjalistycznej mamy do dyspozycji prawie 500 miejsc. Prowadzimy opiekę zdrowotną w zakresie: opieki stacjonarnej, pomocy doraźnej, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki długoterminowej i paliatywnej, rehabilitacji, oraz medycyny pracy. Potwierdzeniem naszych umiejętności oraz zaangażowania jest stały wzrost zainteresowania naszymi usługami z terenu całego Dolnego Śląska.

Certyfikat ISO 9001:2015

ISO 9001 PL

 

Kadra zarządzająca:

Małgorzata Bacia Prezes Zarządu/ Dyrektor szpitala:Małgorzata Bacia
kontakt:
malgorzata.bacia@emc-sa.pl

miloszpoloch_com--36 Dyrektor Medyczny: Piotr Ziółkowski
kontakt:
piotr.ziolkowski@emc-sa.pl 
Członek Zarządu/
Z-ca Dyrektora Szpitala:
Agnieszka Podgórska
kontakt:
agnieszka.podgorska@emc-sa.pl
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa:
Agnieszka Bukowska
kontakt:
agnieszka.bukowska@emc-sa.pl