teleporady

O szpitalu

W naszym szpitalu  oraz przychodni specjalistycznej mamy do dyspozycji prawie 500 miejsc. Prowadzimy opiekę zdrowotną w zakresie: opieki stacjonarnej, pomocy doraźnej, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki długoterminowej i paliatywnej, rehabilitacji, oraz medycyny pracy. Potwierdzeniem naszych umiejętności oraz zaangażowania jest stały wzrost zainteresowania naszymi usługami z terenu całego Dolnego Śląska.

Certyfikat ISO 9001:2008

Certyfikat-PL

 

Kadra zarządzająca:

Małgorzata Bacia Dyrektor szpitala:Małgorzata Bacia
kontakt:
malgorzata.bacia@emc-sa.pl

Mariusz Golec RCZ Lubin Dyrektor ds. Lecznictwa: Mariusz Golec
kontakt:
mariusz.golec@emc-sa.pl 
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa: Agnieszka Bukowska
kontakt:
agnieszka.bukowska@emc-sa.pl 

 

 

 

"