Poradania Medycyny Pracy

Poradnia Medycyny Pracy w Lublinie to placówka medyczna, świadcząca usługi z zakresu profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami. Realizujemy różnorodne, dopasowane do potrzeb pracodawcy i pracownika pakiety świadczeń, zapewniając badania wstępne, okresowe oraz kontrolne. Wszystkie praktyki należące do medycyny pracy realizowane są przez odpowiednio przygotowany personel służby medycyny pracy, a więc przez posiadające odpowiednie specjalizacje i umiejętności pielęgniarki oraz lekarzy medycyny pracy.

Na czym polegają badania wstępne do pracy?

Wstępne badania lekarskie w Poradni Medycyny Pracy powinna odbyć każda osoba przyjmowana do pracy. Badania takie powinny być dostosowane do stanowiska pracy, na którym będzie pracował dany pacjent i zakończyć się wydaniem odpowiedniego zaświadczenia, które przedstawia orzeczenie dotyczące zdolności do pracy danego pacjenta.

Standardowe, najpopularniejsze badanie wstępne obejmuje m.in.

• morfologię krwi,
• badanie poziomu cukru,
• kontrola ciśnienia krwi,
• ogólne badanie organizmu,

oraz badania dodatkowe, takie jak:

• badanie okulistyczne,
• badanie słuchu,
• rentgen klatki piersiowej.

Badania wstępne, a także badania okresowe oraz kontrolne wykonuje się na zlecenie pracodawcy. Koniecznym jest, aby osoba chcąca poddać się badaniom lekarskim z zakresu medycyny pracy miała przy sobie skierowanie od pracodawcy.

Badania dla kierowców – co obejmują?

Odpowiednie badania kontrolne muszą przejść także kandydaci na kierowców, jak i ci, którzy posiadają prawo jazdy od dłuższego czasu i chcą przedłużyć jego ważność. Badania dla kierowców wykonuje się w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W czasie takich badań sprawdza się przede wszystkim:

• ogólny stan zdrowia,
• kondycję psychofizyczną,
• sprawność narządów wzroku, słuchu oraz równowagi,
• poziom glukozy we krwi,
• a w przypadku osób powyżej 50 roku życia wykonuje się także EKG serca.

Badania dla kierowców wykonuje się zarówno na wniosek osoby nimi zainteresowanej, jak i na podstawie skierowania od pracodawcy, w przypadku wykonywania pracy polegającej na kierowaniu samochodem, tramwajem czy motorowerem.

Lekarz spełniający wymogi kwalifikacyjne do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników: 
lek. Wiesława Grzęda - specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii 

Informacja i rejestracja