teleporady
AKTYWNY - Rehabilitacja osób z chorobami układu krążenia

AKTYWNY - Rehabilitacja osób z chorobami układu krążenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EFS_kolor_poziom_rgb

Realizacja Regionalnego Programu Rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia przez EMC Silesia.

 

Okres realizacji projektu: 2020-01-01 - 2022-12-31

Przewiduje się udzielenie wsparcia dla 300 pacjentów oraz 300 członków rodzin pacjentów.

DLA KOGO WSPARCIE?

PACJENCI - w projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie kryteria kwalifikacji tj.:

 • kobiety  w wieku 40-59 lat lub mężczyźni w wieku 40-64 lata,
 • pacjenci z rozpoznaniem choroby układu krążenia w wywiadzie lub osoby hospitalizowane z powodu choroby niedokrwiennej serca lub niewydolności serca (w okresie co najmniej dwóch lat przed zgłoszeniem się do projektu), wg ICD-10:
  • I20 - Choroba niedokrwienna serca
  • I21 - Ostry zawał mięśnia sercowego
  • I24 - Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca
  • I25 - Przewlekła choroba niedokrwienna serca
  • I50 - Niewydolność serca
 • osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia, (Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy poprodukcyjnym))
 • osoby mieszkające na terenie województwa śląskiego. 

Kryteria wyłączenia do udziału w projekcie:

 • przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzony przez lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, udzielających świadczeń w programie);
 • korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu (na podstawie oświadczenie pacjenta). 

CZŁONKOWIE RODZIN - pozostawanie członkiem rodziny pacjenta zakwalifikowanego do udziału w projekcie.

 

PRZEBIEG REALIZACJI REHABILITACJI

 1. Skierowanie na rehabilitację – wydaje lekarz POZ lub lekarz prowadzący leczenie – potwierdzenie diagnozy w zakresie jednostki chorobowej wg ICD-10: I20, I21, I24, I25, I50 lub potwierdzenie hospitalizacji.
 2. Weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych udziału w projekcie – złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi zgodami oraz oświadczeniami.
 3. Wizyta lekarska kwalifikacyjna przeprowadzona przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji leczniczej lub kardiologii, obejmująca:
  1. ocenę stanu klinicznego pacjenta, w tym na podstawie kart informacyjnych leczenia szpitalnego oraz wykaz aktualnie przyjmowanych leków,
  2. badanie ECHO,  badanie EKG, test 6-minutowego marszu z oceną dystansu i stopnia odczuwania duszności w skali Borga (Do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowani ci uczestnicy, u których dystans w teście 6 minutowego marszu będzie znajdował się poniżej 600 metrów.)
  3. wywiad dotyczący przebiegu choroby oraz wywiad w zakresie chorób towarzyszących,
  4. cenę aktywności fizycznej pacjenta (codziennej fizycznej aktywności zawodowej i rekreacyjnej),
  5. stwierdzenie braku przeciwskazań do zajęć ruchowych realizowanych w ramach programu,
  6. wydanie zaleceń lekarskich na piśmie oraz wydanie na piśmie informacji o stanie zdrowia pacjenta z zaleceniem przekazania lekarzowi POZ i/lub lekarzowi specjaliście w dziedzinie pulmonologii, z którego świadczeń korzysta pacjent
 4. Porada fizjoterapeutyczna obejmująca:
  1. wywiad z pacjentem, przeprowadzenie kwestionariuszy oceny zdrowia, pomiary antropometryczne,  
  2. ustalenie i omówienie indywidualnego planu rehabilitacji.
 5. Kompleksowa rehabilitacja    
  1. Sesje fizjoterapii będą trwały przez okres 8 tyg., 2 razy w tygodniu (16 sesji po min. 3 procedury), dodatkowo instruktaż  dodatkowych ćwiczeń w domu (zalecane minimum dwie dodatkowe sesje ćwiczeń).
  2. Porady dietetyczne - w cyklu 1 raz na dwa tygodnie (5 sesji po 45 minut), przez cały okres trwania cyklu sesji fizjoterapeutycznych.
  3. Porady psychologiczne - w cyklu 1 raz na dwa tygodnie (5 sesji po 45 minut), przez cały okres trwania cyklu sesji fizjoterapeutycznych.
 6. Rehabilitacja domowaRehabilitacja domowa trwająca 10 tyg. i oparta o przygotowanie i wydanie indywidualnych instrukcji dotyczących częstości i zakresu ćwiczeń domowych.
 7. Działania edukacyjne obejmujące:
  1.  3 grupowe spotkania 45-minutowe, przy udziale członków rodziny pacjenta, w zakresie edukacji zdrowotnej,
  2.  3 grupowe spotkania 45-minutowe w zakresie edukacji żywieniowej,
  3. 3 grupowe spotkania 45-minutowe w zakresie psychoedukacji
 8. Kontrolna wizyta lekarska po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji 

 

Grupa wsparcia dla palaczy oraz dla osób z nadwagą/otyłością

W ramach programu zaplanowano utworzenie grupy wsparcia dla palaczy, która będzie obejmowała 3 spotkania 45-minutowe w zakresie korzyści wynikających z rzucenia palenia, technik motywacji, wsparcia grupy oraz grupy wsparcia dla osób z nadwagą/otyłością w zakresie korzyści wynikających z redukcji masy ciała, technik motywacji, wsparcia grupy.

 

REKRTURACJA

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą już wkrótce na stronie internetowej www.katowice.emc-sa.pl -> Wybrane usługi oraz w siedzibie EMC Silesia – ul. Morawa 31, 40-353 Katowice

Planowane rozpoczęcie udzielania wsparcia w ramach projektu grudzień 2020.

UWAGA KADRA MEDYCZNA!
w ramach projektu przewidziane jest również szkolenie z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji 

 

KONTAKT

EMC Silesia sp. z o.o. - Centrum Fizjoterapii  tel. + 48 256 81 49 (->wew. Przychodnia -> wew. Rehabilitacja) 

kom. 739 047 347 | e-mail: op.katowice@emc-sa.pl

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka powikłań chorób układu krążenia oraz utrzymanie bądź przywrócenie zdolności do aktywności zawodowej u 300 mieszkańców województwa śląskiego w wieku od 40 do 59 lat w przypadku kobiet oraz od 40 do 64 lat w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, będącym uczestnikami kompleksowych działań edukacyjnych i rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach wdrożenia Regionalnego program rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2022 (RPRCHUK)

Planowane efekty projektu:

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [ osoby ]
Wartość docelowa - K 320
Wartość docelowa - M 295
Ogółem wartość docelowa 615

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 164
Wartość docelowa - M 151
Ogółem wartość docelowa 315

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla kadry medycznej w Programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 8
Wartość docelowa - M 7
Ogółem wartość docelowa 15

Liczba osób uczestniczących w badaniu lekarskim kwalifikującym do Programu [ osoby ]
Wartość docelowa - K 172
Wartość docelowa - M 158
Ogółem wartość docelowa 330

Liczba osób uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacji zdrowotnej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacji żywieniowej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób uczestniczących w zajęciach psychoedukacji [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba członków rodzin pacjentów uczestniczących w zajęciach edukacji zdrowotnej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób, które brały udział w zajęciach grupy wsparcia dla palaczy [ osoby ]
Wartość docelowa - K 41
Wartość docelowa - M 37
Ogółem wartość docelowa 78

Liczba osób, które brały udział w zajęciach grupy wsparcia dla osób z nadwagą/otyłością [ osoby ]
Wartość docelowa - K 81
Wartość docelowa - M 75
Ogółem wartość docelowa 156

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [ osoby ]
Ogółem wartość docelowa 120
Wartość docelowa - Kobiety 62
Wartość docelowa - Mężczyźni 58

Wartość całkowita 1 002 018,75 zł

Dofinansowanie 881 776,50 zł

 180209_EFS_plakat poziom_ do uzupełnienia KRAZENIE

"