teleporady

Pracownia EMG

Badanie diagnostyczne w ramach NFZ oraz odpłatnie

W naszej ofercie badań diagnostycznych znajdują się również badania z zakresu elektroneurodiagnostyki, wykonywane na nowoczesnym sprzęcie, przez zespół doświadczonych specjalistów neurologii i techników.


DIAGNOSTYKA EMG - WSKAZANIA

 • neuropatie
 • polineuropatie
 • urazowe uszkodzenia nerwów obwodowych
 • zespół cieśni nadgarstka, zespół kanału stępu, inne uszkodzenia z uwięźnięcia lub ucisku nerwu
 • uszkodzenie splotów nerwowych
 • zespoły korzeniowe
 • uszkodzenia rogów przednich rdzenia kręgowego (SLA, SMA, poliomyelitis)
 • miopatia
 • dystrofia mięśniowa
 • miotonia
 • miastenia
 • tężyczka


BADANIE EMG - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

 • przed badaniem należy dokładnie umyć badaną część ciała wodą z mydłem
 • w dniu badania nie należy używać kremów, maści lub balsamów na skórę w obszarze, który ma być badany
 • w okresie zimowym przed badaniem konieczne jest ogrzanie badanej kończyny
 • na badanie prosimy zabrać poprzednie wyniki badań oraz listę przyjmowanych leków

PRZECIWWSKAZANIA

Diagnostyka EMG jest całkowicie bezpieczna z punktu widzenia zdrowia pacjenta i nie stwierdza się medycznych przeciwwskazań do wykonania badania. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • elektroniczny rozrusznik serca - w przypadku niektórych rozruszników badanie jest możliwe, jednak wymagana jest pisemna zgoda prowadzącego kardiologa na wykonanie badania
 • próby tężyczkowe – na 7-10 dni przed planowanym terminem badania należy odstawić preparaty  zawierające magnez

Dopuszczalne są elementy tytanowe w badanej okolicy ciała

BADANIE EMG - WROCŁAW NFZ

Pracownia elektromiografii EMG mieści się w naszej poradni we Wrocławiu, przy ul. Łowieckiej 24.
Diagnostykę można wykonać w ramach NFZ (niezbędne jest skierowanie na badanie) oraz odpłatnie.

" "