teleporady

Poradnia Chorób Zakaźnych

 

ul. Łowiecka 24 dr n. med. Karolina Rostkowska
dr n. med. Aleksandra Szymczak     lek. Anna Szurlej
tel. 71 71 17 400

 

 

 

 

 

 

 

Poradnia chorób zakaźnych we Wrocławiu zapewnia kompleksową diagnostykę i leczenie chorób zakaźnych o etiologii bakteryjnej, wirusowej i pasożytniczej, diagnostykę i leczenie chorób tropikalnych oraz wykonywanie badań w zakresie diagnostyki: biochemicznej, serologicznej, molekularnej, parazytologicznej, mikrobiologicznej.

 

Poradnia chorób zakaźnych obejmuje pacjentów kompleksową opieką medyczną w zakresie m.in.:

●     przeprowadzania kompleksowych badań pod kątem zakażenia

●     profilaktyki i leczenie chorób zakaźnych, w tym chorób tropikalnych

●     udzielania pomocy w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu i w zaostrzeniach przebiegu schorzeń

●     konsultowania pacjentów kierowanych przez lekarzy innych specjalności

●     wystawiania opinii, kierowanie na leczenie szpitalne w oddziałach zakaźnych

 

Zaleca się skontaktowanie z lekarzem specjalistą w przypadku gdy m.in.:

●     doszło do kontaktu z osobą chorą lub nosicielem czynników zakaźnych lub przedmiotami skażonymi wydzielinami ciała osoby zakażonej

●     występują objawy choroby zakaźnej lub istnieje podejrzenie zakażenia – szczególnie po powrocie z krajów lub rejonów objętych epidemią choroby zakaźnej

●     skóra i białka oczu są zażółcone

 

 

Informacja i rejestracja

" "