teleporady

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej we Wrocławiu specjalizuje się we wstępnej diagnostyce i leczeniu pacjentów z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi, a także profilaktyce chorób, m.in. krążenia, układu oddechowego, płuc, cukrzycy itd. W przypadku konieczności wykonania szczegółowych badań pacjenci są kierowani do poradni specjalistycznej NFZ.

Do głównych zadań Poradni podstawowej opieki zdrowotnej należy m.in.:

●     wstępna diagnostyka lekarska

●     wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych (wykonujemy badania diagnostyczne we wrocławskich placówkach naszej Poradni)

●     ustalenie leczenia

●     skierowanie do poradni specjalistycznych

●     działania profilaktyczne i promocja zdrowego trybu życia

 

Nasi lekarze w Poradni podstawowej opieki zdrowotnej we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24:

lek. Magdalena Paprota-Junik
lek. Aneta Radecka-Gabinet
lek. Magdalena Sławińska
lek. Elżbieta Turniak
dr n. med. Edyta Karasek
lek. Stanisława Dajczer-Kaczmarzyk
lek. Greta Nurkowska
dr hab. n. med. Donata Kurpas
lek. Anna Reszko
lek. Marek Nosal
lek. Tomasz Chmielewski
lek. Anna Dębicka
dr n. med. Urszula Grata-Borkowska
lek. Aleksandra Skrzynecka
lek. Wojciech Gandecki
lek. Magdalena Dolińska
lek. Jolanta Więckowska

 

Nasi lekarze w Poradni podstawowej opieki zdrowotnej we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 148:

lek. Wojciech Gandecki
lek. Anna Świetlicka
lek.  Katarzyna Kałwa
lek.  Elżbieta Dyba-Kachniewicz
lek.  Paweł Szajner
lek. Patrycja Markiewicz
lek. Magdalena Paprota-Junik
lek. Katarzyna Gul-Gołębiowska
lek. Maria Witkowska
lek. Karolina Moroz
lek. Katarzyna Bogacka
ul. Łowiecka 24:
lek. Magdalena Paprota-Junik
lek.  Aneta Radecka-Gabinet

lek.  Magdalena Sławińska
lek. Elżbieta Turniak
dr n. med. Edyta Karasek
lek. Stanisława Dajczer-Kaczmarzyk
lek. Greta Nurkowska
dr hab. n. med. Donata Kurpas
lek.  Anna Reszko
lek. Marek Nosal
lek. Tomasz Chmielewski
lek. Anna Dębicka 
dr n. med. Urszula Grata-Borkowska
lek. Aleksandra Skrzynecka
lek. Wojciech Gandecki              lek. Magdalena Dolińska            lek. Jolanta Więckowska
ul. Pilczycka 148:

lek. Wojciech Gandecki,

lek. Anna Świetlicka

lek. Katarzyna Gul-Gołębiowska

lek. Katarzyna Kałwa
lek. Elżbieta Dyba-Kachniewicz

lek. Paweł Szajner

lek. Maria Witkowska

lek. Patrycja Markiewicz

lek. Magdalena Paprota-Junik

lek. Katarzyna Bogacka               lek. Karolina Moroz

 

Informacja i rejestracja

" "