teleporady

Poradnia Proktologiczna

Poradnia proktologiczna we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 148 specjalizuje się w diagnostyce, badaniu i leczeniu schorzeń końcowego odcinka przewodu pokarmowego (odbytu i odbytnicy). Nasi specjaliści rozpoznają i zalecają stosowną terapię na podstawie wywiadu z pacjentem, analizy objawów, badania per rectum (przez odbyt), a jeśli zachodzi potrzeba, rekomendują wykonanie niezbędnych badań dodatkowych

Dolny odcinek układu pokarmowego — choroby i profilaktyka

W Poradni proktologicznej NFZ we Wrocławiu przeprowadzane są badania przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem dolnego odcinka, w celu zdiagnozowania chorób jelita grubego i odbytnicy.

Do najczęstszych dolegliwości, które wymagają fachowej konsultacji z lekarzem proktologiem, zaliczamy m.in.:

●     ból odbytu (zwykle bardzo dotkliwy), który może być symptomem schorzeń takich jak: ropnie, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, infekcyjne zapalenie odbytu, zapalenie prostaty, zapalenie macicy, endometrioza, ciąża pozamaciczna, zapalenie wyrostka robaczkowego

●     świąd odbytu

●     hemoroidy, czyli żylaki odbytu

●     guzki odbytu

●     przetoki okołoodbytnicze

●     choroby zwieraczy (nietrzymanie stolca)

●     krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

●     grzybica przewodu pokarmowego

Objawem, który wymaga pilnej konsultacji z lekarzem specjalistą, jest krwawienie z przewodu pokarmowego. Może on wskazywać na szereg poważnych dolegliwości zdrowotnych, w tym m.in. polipy jelita grubego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, żylaki odbytu, a nawet zmiany nowotworowe. Leczenie krwawienia z przewodu pokarmowego uzależnione jest od przyczyny i wymaga specjalistycznej diagnozy lekarza proktologa.

 

 

 

Informacja i rejestracja

" "