teleporady

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna we Wrocławiu specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu alergii. W pierwszym etapie specjalista alergolog ustala przyczynę swoistej reakcji organizmu (np. substancje chemiczne obecne w powietrzu, pokarmach czy lekach). Następnie do indywidualnej specyfiki organizmu dobierany jest odpowiedni schemat leczenia, polegający na zaleceniu właściwych leków lub/oraz - jeśli istnieje taka konieczność - odczulaniu na poszczególne alergeny.

W Poradni alergologicznej NFZ zapewniamy opiekę pacjentom z różnymi rodzajami alergii, w tym skórnymi, wziewnymi i pokarmowymi. W celu zdiagnozowania przyczyny wykonywane są następujące badania na alergie:

●     badanie krwi

●     testy alergiczne

●     próby prowokacyjne

Na podstawie uzyskanych wyników oraz wywiadu z pacjentem lekarz ustala odpowiednie leczenie alergii, które może obejmować metody farmakologiczne lub odczulające.

Z powodu specyfiki choroby nie istnieją metody, które są w stanie całkowicie wyeliminować dolegliwości. Można jednak usunąć powstające objawy lub też skutecznie je zmniejszyć. Warto jednak pamiętać, że w terapii niezbędne jest regularne przyjmowanie leków. Prawidłowa i jak najwcześniejsza diagnoza lekarska jest konieczna, ponieważ w miarę trwania choroby liczba czynników uczulających może wzrastać, przyczyniając się do większej ilości uporczywych dolegliwości.

Wrocław, ul. Łowiecka 24:
dr n. med. Ewa Jagiełło
lek. Janina Pawłowicz
dr n. med. Iwona Nowak-Knapski

Informacja i rejestracja

" "