Przygotowanie do badań

Przygotowanie do badań

By diagnostyka przebiegła sprawnie i bez powikłań oraz by jej wynik był miarodajny, warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu przygotowania do zleconego badania. 
Zgłaszając się na jakiekolwiek badania weź ze sobą dowód tożsamości. 

Jeśli z jakiegoś powodu, nie będą mogli Państwo zgłosić się na wyznaczony termin badania, uprzejmie prosimy poinformować nas o tym jak najszybciej, aby umożliwić innym osobom skorzystanie z wolnego terminu.