Szczęśliwa rodzina

ETYKA w Szpitalu św. Rocha w Ozimku - informacja dla pacjentów, rodzin i personelu szpitala

Leczenie szpitalne staje się w dzisiejszych czasach coraz większym wyzwaniem a praca jest służbą publiczną, której celem nadrzędnym jest dobro każdego pacjenta. Warto zapoznać się z Kodeksem Etycznym Pracowników EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital św. Rocha w Ozimku, który stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni się kierować pracownicy Szpitala podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy,a także poza nim. Celem Kodeksu jest poprawa jakości udzielanych przez Szpital św. Rocha w Ozimku świadczeń oraz zwiększenie zaufania pacjentów i ich rodzin do wykwalifikowanego personelu medycznego i wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania.

W praktyce codziennej często dochodzi do sytuacji trudnych a nawet konfliktowych, kiedy osoby, których dana sytuacja dotyczy,zarówno po stronie pacjenta, jak i personelu, nie są pewne, jak postąpić. Z uwagi na silne emocje towarzyszące tego rodzaju sytuacjom, trudno jest popatrzeć racjonalnie i dostrzec wszystkie możliwe dostępne rozwiązania. Nierzadko zdarza się, że pacjenci oraz członkowie rodziny postrzegają sytuację w sposób całkowicie odmienny, od tego, jak widzi ją personel szpitala. Co więcej, zdarza się również, że nawet w obrębie tej samej rodziny dochodzi do różnicy zdań odnośnie decyzji, jakie jej członkowie muszą podjąć wobec bliskiej im osoby będącej pacjentem szpitala. W takich właśnie sytuacjach pomocny może okazać się kontakt z Zespołem ds. Etyki Szpitala św. Rocha w Ozimku.