Dłonie lekarza i pacjenta

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Informacja o Szpitalu św. Rocha w Ozimku w tekście łatwym do czytania i zrozumienia ETR (EASY TO READ). Jest to dokument PDF posiadający warstwę tekstową i obrazy.

O Szpitalu w Ozimku (ETR)

 

 

 

Informacja o Szpitalu św. Rocha w Ozimku  w tekście odczytywanym maszynowo. Jest to dokument PDF posiadający warstwę tekstową.

Tekst_odczytywany_maszynowo

 

 

 

Informacja o Szpitalu św. Rocha w Ozimku w postaci pliku dźwiękowego - informacja do odsłuchania, odczytywana przez głos syntetyczny. Czas trwania nagrania: 6 minut 52 sekundy.

 

 

 

Deklaracja dostępności Szpitala św. Roach w Ozimku, dokument PDF posiadający warstwę tekstową.

Deklaracja dostępności

 

 

Informujemy, że Dyrektor Szpitala św. Rocha w Ozimku przyjmuje w sprawach dotyczących działalności Szpitala, w każdy czwartek w godz. 13.00-15.00 (wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy).

Administracja Szpitala znajduje się na 4 piętrze bez dostępu do windy, dlatego osoby z ograniczonymi możliwościami poruszania się Dyrektor przyjmuje w Pokoju do udzielania informacji znajdującym się na parterze.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o Kontakt z Sekretariatem Dyrektora w godzinach pracy Administracji 8:00 – 15:35 pod numerem telefonu: 77 42 73 423.

plakat