teleporady

O szpitalu

Nasza misja

Ludziom zdrowym służyć pomocą w utrzymaniu dobrego zdrowia, a chorym pomagać odzyskiwać zdrowie i radość życia.Wykorzystywać wiedzę, doświadczenie i techniki światowej medycyny dla dobra Pacjentów

 

W naszym szpitalu prowadzimy oddziały: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii, rehabilitacji, oddział opieki długoterminowej dla dzieci oraz zakład opiekuńczo-leczniczy dla dorosłych. 

Specjalizujemy się w technikach endoskopowych oraz zabiegach laparoskopowych. W naszej ofercie znajduje się leczenie szpitalne i opieka ambulatoryjna w ramach kontraktu z NFZ. Istnieje możliwość podjęcia leczenia za indywidualną odpłatnością. Potwierdzeniem wysokiej jakości usług medycznych, jest uzyskanie przez Szpital św. Rocha w Ozimku, w czerwcu 2014 roku, akredytacji Centrum Monitorowania Jakości  w Ochronie Zdrowia.

Kadra zarządzająca:

Jolanta Ryndak  Dyrektor Szpitala:mgr Jolanta Ryndak
kontakt:
jolanta.ryndak@emc-sa.pl

Szymon Młynarczyk  Z-ca Dyrektora ds. Medycznych: lek. med. Szymon Młynarczyk
kontakt:
szymon.mlynarczyk@emc-sa.pl
Renata Jaremko Ozimek Pielęgniarka Naczelna: Renata Jaremko
kontakt:
renata.jaremko@emc-sa.pl


 

Osiągnięcia:

  • certyfikat "Szpital bez bólu" wydany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polskie Towarzystwo Badania Bólu: Certyfikat Szpital bez bólu

 

  • certyfikat akredytacyjny wydany przez Ministerstwo Zdrowia

cacmj

 

11 czerwca 2014 roku Szpital św. Rocha w Ozimku uzyskał certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia. W wyniku przeprowadzonej wizyty akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa potwierdziło, że Szpital św. Rocha w Ozimku spełnia standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego. Szpital św. Rocha uzyskał ocenę 88 proc. spełnienia wymagań.

19 stycznia 2018 Szpital Św. Rocha w Ozimku ponownie uzyskał potwierdzenie wysokiej jakości świadczonej opieki zdrowotnej w postaci certyfikatu Ministra Zdrowia. Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat.

 

certyfikat systemu zarządzania jakością przyznany i recertyfikowany rocznie za spełnianie normy ISO 9001

 

iso 2015 ang

 

System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 jest stale monitorowany - zarówno przez audytorów wewnętrznych, jak również specjalistów z DEKRA Certification Sp. z o.o. - zewnętrznej firmy certyfikującej.

 

  

Od 2005 roku wykonuje badania kolonoskopii w ramach ministerialnego Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

 

 ZEWNĘTRZNE MEDYCZNE BAZY DANYCH

Celem umożliwienia pogłębiania wiedzy pracowników Szpital św. Rocha poleca poniższe bazy danych (portale medyczne), jako źródło nowych informacji z zakresu medycyny i praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej i fizjoterapeutycznej.

Czytelnia Medyczna http://www.czytelniamedyczna.pl
Medycyna Praktyczna http://www.mp.pl
Portal Pielęgniarek i Położnych http://www.pielegniarki.info.pl
Wiadomości Lekarskie http://wiadomoscilekarskie.pl
Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej http://www.nursing.com.pl
Zdjęcia i filmy medyczne, materiały dla lekarzy i studentów medycyny http://www.medtube.pl
Rzecznik Praw Pacjenta https://www.gov.pl/web/rpp/
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych http://oipip.opole.pl/
Towarzystwo Chirurgów polskich http://www.tchp.pl
Towarzystwo Kardiologiczne Polskie http://www.ptkardio.pl
Polskie Towarzystwo Pediatryczne http://ptp.edu.pl
Polskie Towarzystwo Gastroenterologii http://ptg-e.org.pl
Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej http://medycynapaliatywna.org
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji http://www.ptreh.com

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Regulamin Organizacyjny

 

Zalacznik Struktura organizacyjna

 

Zalacznik formularz skladania skargi

 

"