O szpitalu

Nasza misja

Ludziom zdrowym służyć pomocą w utrzymaniu dobrego zdrowia, a chorym pomagać odzyskiwać zdrowie i radość życia.Wykorzystywać wiedzę, doświadczenie i techniki światowej medycyny dla dobra Pacjentów

 

W naszym szpitalu prowadzimy oddziały: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, rehabilitacji, oddział opieki długoterminowej dla dzieci oraz zakład opiekuńczo-leczniczy dla dorosłych. 

Specjalizujemy się w technikach endoskopowych oraz zabiegach laparoskopowych. W naszej ofercie znajduje się leczenie szpitalne i opieka ambulatoryjna w ramach kontraktu z NFZ. Istnieje możliwość podjęcia leczenia za indywidualną odpłatnością. Potwierdzeniem wysokiej jakości usług medycznych, jest uzyskanie przez Szpital św. Rocha w Ozimku, w czerwcu 2014 roku, akredytacji Centrum Monitorowania Jakości  w Ochronie Zdrowia.

Kadra zarządzająca:

Jolanta Ryndak  Dyrektor Szpitala:mgr Jolanta Ryndak
kontakt:
jolanta.ryndak@emc-sa.pl

Szymon Młynarczyk  Z-ca Dyrektora ds. Medycznych: lek. med. Szymon Młynarczyk
kontakt:
szymon.mlynarczyk@emc-sa.pl
avatar-f-k_gastrologiaDyrektor d.s. pielęgniarstwa:
Małgorzata Ziewiecka
kontakt:
malgorzata.ziewiecka@emc-sa.pl


 

Osiągnięcia:

  • certyfikat "Szpital bez bólu" wydany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu
  • certyfikat-szpital-bez-bolu-2023

 

 

  • certyfikat akredytacyjny wydany przez Ministerstwo Zdrowia

standard akredytacyjny

 

11 czerwca 2014 roku Szpital św. Rocha w Ozimku uzyskał certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia. W wyniku przeprowadzonej wizyty akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa potwierdziło, że Szpital św. Rocha w Ozimku spełnia standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego. Szpital św. Rocha uzyskał ocenę 88 proc. spełnienia wymagań.

19 stycznia 2018 Szpital Św. Rocha w Ozimku ponownie uzyskał potwierdzenie wysokiej jakości świadczonej opieki zdrowotnej w postaci certyfikatu Ministra Zdrowia.

Po raz kolejny w dniu 7 lutego 2022 roku Szpital Św. Rocha w Ozimku otrzymał Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego w zakresie działalności zakładu leczniczego. Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat.

 

certyfikat systemu zarządzania jakością przyznany i recertyfikowany rocznie za spełnianie normy ISO 9001

  certyfikat ISO

System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 jest stale monitorowany - zarówno przez audytorów wewnętrznych, jak również specjalistów z DEKRA Certification Sp. z o.o. - zewnętrznej firmy certyfikującej.

 

  

Od 2005 roku wykonuje badania kolonoskopii w ramach ministerialnego Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


Regulamin Organizacyjny Szpitala 2020
 

Załącznik: Struktura organizacyjna

 

Załącznik: Formularz skargi