Oddział Urologiczny

Leczymy operacyjnie schorzenia układu moczowego u osób dorosłych. Zabiegi przeprowadzane są przez specjalistów urologów FEBU z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Każdy zabieg przeprowadzany jest w nowocześnie wyposażonych salach operacyjnych, przy znieczuleniu dobranym indywidualnie dla każdego Pacjenta przez lekarza anestezjologa.

Szpital dysponuje własną salą operacyjną, w której odbywają się zabiegi endoskopowe i laparoskopowe. Na wyposażeniu również ultrasonograf zabiegowy, wyposażony w głowicę do badań transrektalnych, oraz sektorową z prowadnicą do namiaru.

Przyjęcia planowe na oddział - godz. 8:00

Ordynator: dr n.med Artur Gibas
Oddziałowy:mgr Piotr Janiewicz

Informacja i rejestracja