teleporady

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator

  • lek. Ewa Zabul

Pielegniarka oddziałowa

  • Elżbieta Tomaszewska

Na tym oddziale leczymy osoby w stanach zagrażających życiu. Na wyposażeniu sal szpitalnych są respiratory do prowadzenia zastępczej terapii oddechowej oraz sprzęt, monitorujący najważniejsze funkcje życiowe. Stanowiska anestezjologiczne na salach operacyjnych wyposażone są w nowoczesne aparaty do znieczulenia, jak również w sprzęt monitorujący bieżący stan pacjenta podczas zabiegu. 

Na oddziale również opiekujemy się pacjentami w okresie pooperacyjnym na sali wybudzeń oraz zapobiegamy powstawaniu powikłań związanych ze znieczuleniem czy operacją. Wiemy jak uśmierzyć ból pooperacyjny i leczyć ewentualne zaburzenia oddechowe.

Gabinet lekarskitel. 55 645 83 33
Dyżurka pielęgniarska tel. 55 645 83 34
"