Oddział Chirurgii Ogólnej

Zespół tworzą specjaliści chirurgii ogólnej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Każdy z nich posiada dodatkowe umiejętności związane z indywidualnymi zainteresowaniami co w sposób istotny podnosi możliwości zespołu.

dr Janusz Zając Kwidzyn
Ordynator
lek.Janusz Zając
Z-ca ordynatora: lek. Zdzisław Żywicki 
Lekarze: lek.Cezary Ostrowski
lek.Piotr Wysocki
dr n. med. Jan Byczkiewicz
Oddziałowy: mgr Piotr Janiewicz

Zakres  działalności Oddziału:

W ramach stałego „ostrego dyżuru” leczenie ostrych chorób chirurgicznych oraz urazów w tym również urazów wielonarządowych.

Planowe leczenie operacyjne

przepuklin brzusznych( przepukliny pachwinowe, pępkowe, brzuszne, pooperacyjne) z użyciem nowoczesnych siatek przepuklinowych
zabiegi na drogach żółciowych (laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego, zespolenia omijające dróg żółciowych, leczenie kamicy dróg żółciowych itd.)
usunięcie śledziony w małopłytkowości
operacje żołądka, jelita cienkiego,  grubego i odbytnicy ze wskazań onkologicznych i pozaonkologicznych (nowotwory, powikłania choroby wrzodowej, choroba uchyłkowa, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna)
leczenie zachowawcze i operacyjne chorób proktologicznych (szczeliny odbytu, choroba hemoroidalna, przetoki i ropnie okołoodbytnicze, wypadanie odbytu)
operacje żylaków kończyn dolnych
wycięcie zmian skórnych i guzów tkanek miękkich w przypadkach wymagających warunków sali operacyjnej
operacje paliatywne (kolostomie, gastrostomie i ileostomie odżywcze)

 

Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja