teleporady

Oddział Noworodków i Wcześniaków

Ordynator

  • lek. med. Maciej Cezak

Pielegniarka oddziałowa

  • mgr Beata Kozak

W naszym oddziale sprawujemy opiekę nad nowo narodzonymi dziećmi w oparciu o najnowsze standardy obowiązujące w neonatologii. Wszystkie zdrowe noworodki przebywają od momentu urodzin z matkami. Personel Oddziału Noworodków i Wcześniaków opiekuje się nimi od pierwszych godzin życia, aż do momentu wypisu ze szpitala. Promujemy karmienie naturalne, jako najlepsze dla rozwijającego się organizmu dziecka, pomagając matkom w trudnych chwilach po porodzie i uczymy technik prawidłowego karmienia.

Dzięki współpracy z ośrodkami klinicznymi, każdy chory noworodek, który tego wymaga, ma zapewnioną ciągłość diagnostyczno - leczniczą, a transport odbywa się specjalistyczną karetką "N".

Zakres działalności oddziału obejmuje:

Opiekę nad zdrowym noworodkiem w tym wykonywanie wszystkich obowiązujących szczepień i badań przesiewowych
Diagnostykę usg u noworodków ze wskazań klinicznych oraz z nieprawidłowościami w badaniach prenatalnych.
Diagnostykę echokardiograficzną  wad wrodzonych serca.
Diagnostykę i leczenie noworodków z infekcjami wewnątrzmacicznymi.
Leczymy dzieci urodzone przedwcześnie,  których stan nie wymaga transportu do oddziału o wyższym stopniu referencji.

W oddziale dysponujemy sprzętem dla ratowania życia i intensywnej opieki nad chorymi noworodkami:

Stanowisko resuscytacyjno - reanimacyjne z respiratorem dla dzieci z niewydolnością oddechową.
Nowoczesny inkubator z aparatem Infant Flow SiPAP do nieinwazyjnego wspomagania oddechu.
Inkubatory dla wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową.
Lampy do fototerapii wraz z materacykami grzewczymi, pozwalające leczyć żółtaczkę bez konieczności rozdzielania noworodka od matki.

W Oddziale Noworodków i Wcześniaków pracuje wykwalifikowany i zgrany zespół, którego celem jest pomoc i opieka nad noworodkami urodzonymi w naszym szpitalu i ich mamami.

Kontakt z Oddziałem Noworodków i Wcześniaków:

Ordynator:lek. med. Maciej Cezak
tel. 55 64 58 356
email: maciej.cezak@emc-sa.pl
Pielęgniarka Oddziałowa:mgr Beata Kozak
tel. 55 64 58 358
email: beata.kozak@emc-sa.pl

Dyżurka Pielęgniarek

"