Biopsja fuzyjna prostaty

Biopsja fuzyjna prostaty

Innowacyjna procedura diagnozowania raka gruczołu krokowego


Biopsja fuzyjna prostaty jest wykonywana w celu potwierdzenia lub wykluczenia choroby nowotworowej i wykorzystuje nowoczesną, zaawansowaną technologię fuzji dwóch obrazów: rezonansu magnetycznego i ultrasonografii w czasie rzeczywistym, osiągając ogromną precyzję i dokładność diagnostyczną.


Zalety biopsji fuzyjnej prostaty w wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania to przede wszystkim:

 • dokładna wizualizacja obszarów podejrzanych o nowotwór, które nie są widoczne w zwykłym badaniu USG
 • precyzyjne pobranie celowanych wycinków z podejrzanych miejsc, które mogłyby zostać pominięte podczas standardowej biopsji
 • zmniejszenie liczby pobieranych wycinków - w niektórych przypadkach ograniczonych jedynie do biopsji celowanej podejrzanych ognisk
 • szybsza, bardziej wiarygodna diagnoza - co przekłada się również na zmniejszenie liczby wykonywanych biopsji
 • zaplanowanie leczenia adekwatnego dla danego mężczyzny i jego choroby w tym zastosowanie nowoczesnych, małoinwazyjnych metod leczenia nie wpływających istotnie na jakość życia mężczyzn tj. aktywny nadzór (Active Surveillance - AS) lub terapia ogniskowa raka prostaty (Focal Therapy - FT)


INFORMACJE DLA PACJENTA PRZED BIOPSJĄ FUZYJNĄ

Przed biopsją fuzyjną w celu odpowiedniego przygotowania do zabiegu oraz oceny badania rezonansu magnetycznego zaleca się konsultację urologiczną z lekarzem wykonującym zabieg.

Wskazaniem do biopsji jest kliniczne podejrzenie raka prostaty wysunięte na podstawie wartości PSA w surowicy krwi, badania prostaty palcem lub badania rezonansu magnetycznego.

Przeciwskazaniami do zabiegu są poważne zaburzenia krzepnięcia krwi lub aktywne, gorączkowe zapalenie gruczołu krokowego. W takich sytuacjach chory bezwzględnie wymaga konsultacji urologicznej w celu odpowiedniego przygotowania przed zabiegiem.


Postępowanie przed zabiegiem biopsji fuzyjnej

 • w dniu zabiegu zaleca się przyjmowanie płynów (woda niegazowana) w ilości 2,5 litra płynów na dobę
 • należy spożyć lekkie śniadanie lub obiad najpóźniej 4-6 godzin przed zabiegiem
 • w dniu biopsji zalecane jest wypróżnienie. Zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania wlewek doodbytniczych (enemy)
 • wszystkie leki należy przyjmować normalnie, również w dniu zabiegu za wyjątkiem leków osłabiających/upośledzających krzepnięcie krwi. chorzy przyjmujący leki są zobowiązani poinformować o tym lekarza urologa kierującego do biopsji. W takich przypadkach po konsultacji z lekarzem rodzinnym POZ lub kardiologiem na 3-10 dni przed zabiegiem należy zaprzestać przyjmowania lub zmienić leczenie w/w lekami na zastrzyki
 • przed zabiegiem należy zadbać o higienę miejsc intymnych
 • na 2 godz. przed zabiegiem należy przyjąć jednorazową dawkę 500 mg ciprofloksacyny
 • badania krwi wymagane do przeprowadzenia zabiegu: INR, APTT
 • w dniu zabiegu należy zgłosić się do rejestracji szpitala wraz całą dokumentacją medyczną (wyniki PSA, dotychczasowe wyniki histopatologiczne z biopsji prostaty, konsultacje urologiczne, lista przyjmowanych leków)


Po zabiegu biopsji fuzyjnej

Po zabiegu może rozwinąć się zakażenie układu moczowego wymagające jedynie leczenia antybiotykiem. Może również rozwinąć się ciężkie zakażenie uogólnione (posocznica, sepsa) zazwyczaj przebiegające z gorączką (temp>38 st C), które wymaga pilnej konsultacji urologicznej w ramach ostrego dyżuru i hospitalizacji.

W przypadku ustąpienia krwawienia, po 5 dniach od zabiegu zazwyczaj można powrócić do przyjmowania leków przeciwkrzepliwych - w przypadkach wątpliwych należy zgłosić się w pierwszej kolejności na konsultację urologiczną. Po zabiegu przez okres 2 tygodni zaleca się unikania intensywnego wysiłku fizycznego, dźwigania ciężkich przedmiotów, gorących kąpieli oraz jazdy na rowerze.

 

 

Informacja i rejestracja