teleporady

Oddział Pediatryczny

Ordynator

  • lek. spec. Dominika Dołkowska

Pielegniarka oddziałowa

  • Krystyna Formela

Czym się zajmujemy?

Diagnozujemy i leczymy choroby wieku dziecięcego, czyli do 18 roku życia. Dziecko w trakcie pobytu na oddziale ma zapewnioną troskliwą i profesjonalną opiekę medyczną zgodnie z najnowszymi standardami leczenia.

Zapewniamy:

  • możliwość przebywania rodziców/opiekunów przy dziecku przez całą dobę
  • korzystanie z sali świetlicowej z komputerem, grami, zabawkami oraz oddziałowej biblioteczki.

Przyjęcia planowe na oddział: godz. 8:00

Dane kontaktowe

Gabinet lekarski/sekretariat Tel. 55 645 83 52
Dyżurka
pielęgniarska
Tel. 55 645 83 53
"