Oddział Chorób Wewnętrznych

Diagnozujemy i leczymy ostre oraz przewlekłe stany internistyczne i geriatryczne. Na oddział przyjmowani są Pacjenci ze schorzeniami kardiologicznymi, reumatologicznymi oraz neurologicznymi. W naszym szpitalu dysponujemy profesjonalnym zapleczem diagnostycznym (EKG metodą Holtera, próby wysiłkowe, badania EKG przełykowe, badania endoskopowe). W związku z tym, jeżeli istnieje taka konieczność, mamy możliwość bezpośredniej konsultacji ze specjalistami w innych dziedzinach (m.in. neurologów, larydngologów). Do dyspozycji również są fizykoterapeuci.

Przyjęcia planowe na oddział - godz. 12:00

Ordynator: lek. med. Paweł Pałdyna
Z-ca Ordynatora:lek. med. Ewa Ćwiklińska-Pajewska
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Żaneta Muzolf

Informacja i rejestracja