teleporady

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator

  • lek. Robert Krzesiński

Pielegniarka oddziałowa

  • Aleksandra Filipczak

Na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej pracuje najlepszy zespół wysoko wykwalifikowanych lekarzy ortopedów, fizjoterapeutów i pielęgniarek. Diagnozujemy oraz leczymy schorzenia i urazy narządu ruchu u osób dorosłych. 

Nasze doświadczenie, nowoczesne metody operacyjne i podejście do pacjentów, umożliwiają po wyjściu ze szpitala wczesne rozpoczęcie rehabilitacji i jeszcze szybszy powrót do domu.

Przyjęcia planowe na oddział - godz. 8:00

Kwalifikacje  do zbiegów ortopedycznych odbywają się w gabinecie nr 20 /parter głównego Szpitala/ w dniach:

Wtorek           od godz. 14.30
Czwartek       od godz. 14.30

 W okresie urlopowym proszę dzwonić pod numer nr. 556458406

Lekarze kwalifikujący:

Robert Krzesiński specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Piotr Michniowski specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu


Dane kontaktowe:

Gabinet lekarski
Sekretariat
Tel. 55 645 84 06
Dyżurka
pielęgniarska
Tel. 55 645 83 43
"