teleporady
AKTYWNY - Rehabilitacja chorób przewlekłych układu kostno-mięśniowego i kostnego

AKTYWNY - Rehabilitacja chorób przewlekłych układu kostno-mięśniowego i kostnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EFS_kolor_poziom_rgb

Realizacja Programu rehabilitacji chorób przewlekłych układu kostno-mięśniowego i kostnego przez EMC Silesia.

Okres realizacji projektu: 2020-01-02 - 2023-03-31

Przewiduje się udzielenie wsparcia dla 300 pacjentów.

DLA KOGO WSPARCIE?

 

PACJENCI - w projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie kryteria kwalifikacji tj.:

 • kobiety  w wieku 50-59 lat lub mężczyźni w wieku 50-64 lata,
 • pacjenci z rozpoznaniem choroby przewlekłej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie, wg ICD-10:
  •  M15 Zwyrodnienie wielostawowe
  • M16 Koksartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego]
  • M17 Gonartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego]
  • M18 Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
  • M19 Inne zwyrodnienia stawów
  • M47 Spondyloza
  • M50 Choroby krążków międzykręgowych szyjnych
  • M51 Inne choroby krążka międzykręgowego
  • M54 Bóle grzbietu
 • osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia, (Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy poprodukcyjnym))
 • osoby mieszkające na terenie województwa śląskiego.

 

Kryteria wyłączenia do udziału w projekcie:

 • przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzony przez lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, udzielających świadczeń w programie);
 • korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu (na podstawie oświadczenie pacjenta).

 

PRZEBIEG REALIZACJI REHABILITACJI

 1.  Skierowanie na rehabilitację – wydaje lekarz POZ lub lekarz prowadzący leczenie – potwierdzenie diagnozy w zakresie jednostki chorobowej wg ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54.
 2. Weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych udziału w projekcie – złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi zgodami oraz oświadczeniami.
 3. Wizyta lekarska kwalifikacyjna przeprowadzona przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji leczniczej, obejmująca:
  1. ocenę stanu klinicznego pacjenta, w tym na podstawie kart informacyjnych leczenia szpitalnego oraz wykaz aktualnie przyjmowanych leków,
  2. wywiad dotyczący przebiegu choroby oraz wywiad w zakresie chorób towarzyszących,
  3. ocenę aktywności fizycznej pacjenta (codziennej fizycznej aktywności zawodowej i rekreacyjnej),
  4. stwierdzenie braku przeciwskazań do zajęć ruchowych realizowanych w ramach programu,
  5. wydanie zaleceń lekarskich na piśmie oraz wydanie na piśmie informacji o stanie zdrowia pacjenta z zaleceniem przekazania lekarzowi POZ i/lub lekarzowi specjaliście w dziedzinie pulmonologii, z którego świadczeń korzysta pacjent     
 4. Pierwsza porada fizjoterapeutyczna obejmująca:
  1. wywiad z pacjentem, przeprowadzenie kwestionariuszy oceny zdrowia, pomiary antropometryczne,  
  2. ustalenie i omówienie indywidualnego planu rehabilitacji.
 5. Działania edukacyjne obejmujące:
  1. 3 grupowe spotkania 45-minutowe, przy udziale chętnych członków rodziny pacjenta, w zakresie edukacji zdrowotnej,
  2. 3 grupowe spotkania 45-minutowe w zakresie edukacji żywieniowej,
  3. 3 grupowe spotkania 45-minutowe w zakresie psychoedukacji
 6. Sesje fizjoterapii będą trwały przez okres 6-8 tyg., 2 razy w tygodniu (15 sesji po 2-5 procedury). W ramach indywidualnego planu rehabilitacji mogą odbywać się również porady dietetyczne oraz psychologiczne.
 7. Wizyta lekarska realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w ciągu tygodnia po ukończeniu działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji.
 8. Druga porada fizjoterapeutyczna realizowana po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji.
 9. Kontrolna wizyta lekarska realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji. 

REKTURACJA

 Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą już wkrótce na stronie internetowej www.katowice.emc-sa.pl -> Wybrane usługi oraz w siedzibie EMC Silesia – ul. Morawa 31, 40-353 Katowice

Planowane rozpoczęcie udzielania wsparcia w ramach projektu grudzień 2020.

 

UWAGA KADRA MEDYCZNA!
w ramach projektu przewidziane jest również szkolenie z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji 

 

KONTAKT

 EMC Silesia sp. z o.o. - Centrum Fizjoterapii tel. + 48 256 81 49 (Przychodnia -> Rehabilitacja)

kom. 739 047 347 | e-mail: op.katowice@emc-sa.pl

 

Cele projektu:

Projekt stanowi realizację Regionalnego programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2023 (RPH). Cel główny projektu jest spójny z celem głównym RPH i jest nim przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej, co najmniej 300 mieszkańcom województwa śląskiego w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnym zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego. 

Planowane efekty projektu:

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [ osoby ]
Wartość docelowa - K 320
Wartość docelowa - M 295
Ogółem wartość docelowa 615

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 164
Wartość docelowa - M 151
Ogółem wartość docelowa 315

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla ka dry medycznej w Programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 8
Wartość docelowa - M 7
Ogółem wartość docelowa 15

Liczba osób uczestniczących w badaniu lekarskim kwalifikującym do Programu [ osoby ]
Wartość docelowa - K 172
Wartość docelowa - M 158
Ogółem wartość docelowa 330

Liczba osób uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacji zdrowotnej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacji żywieniowej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób uczestniczących w zajęciach psychoedukacji [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba członków rodzin pacjentów uczestniczących w zajęciach edukacji zdrowotnej [ osoby ]
Wartość docelowa - K 156
Wartość docelowa - M 144
Ogółem wartość docelowa 300

Liczba osób, które brały udział w zajęciach grupy wsparcia dla palaczy [ osoby ]
Wartość docelowa - K 41
Wartość docelowa - M 37
Ogółem wartość docelowa 78

Liczba osób, które brały udział w zajęciach grupy wsparcia dla osób z nadwagą/otyłością [ osoby ]
Wartość docelowa - K 81
Wartość docelowa - M 75
Ogółem wartość docelowa 156

Wartość całkowita 536 340,00 zł

Dofinansowanie 471 979,20 zł 

 180209_EFS_plakat poziom_ do uzupełnienia KOŚCI

"