teleporady

Poradnia Psychologiczna

Zespół Psychologów/ Przychodnia Gwarków 82: mgr Elżbieta Kleszno                  mgr Małgorzata Kusińska

 

Zakres pomocy psychologa

 

W Poradni Psychologicznej w Lubinie prowadzona jest terapia dzieci i dorosłych oraz całych rodzin. Zakres działania placówki obejmuje: rozwiązywanie konkretnych sytuacji problemowych. Ponadto leczone są zaburzenia na tle lękowym i wszelkiego rodzaju uzależnienia. Terapia pomoże pacjentowi radzić sobie ze stresem, jak również ze stresem pourazowym. Poradnia Psychologiczna w Lubinie oferuje pomoc z zakresu występujących deficytów rozwojowych,  zaburzeń oraz problemów z koncentracją, ADHD,  zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowościowych,  zaburzeń odżywiania, depresji, zachowań agresywnych, autoagresywnych, samookaleczania.

 

 

Rodzaje terapii

 

Metodą, jaką proponują pacjentom pracownicy Poradni Psychologicznej w Lubinie, jest psychoterapia. Polega ona na bezpośrednim kontakcie z psychologiem, który poprzez rozmowę i poznawanie leczonego pomaga mu wyeliminować zaburzenia psychiczne lub poprawić jakość życia. Psychoterapia nie musi więc dotyczyć tylko osób chorych, może również podnieść jakość życia osobistego i zawodowego pacjenta.

 

 

Informacja i rejestracja

"