Poradnia Logopedyczna

ul. Wyszyńskiego 6:
mgr Renata Prok - pedagog, logopeda
mgr Agnieszka Kokocka- logopeda, neurologopeda
mgr Justyna Wołochowicz

Poradnia Logopedyczna w Lubinie zajmuje się diagnozowaniem stanu rozwoju mowy oraz terapią zaburzeń komunikacji pacjentów. W zakresie kompetencji logopedów leży korekta wad wymowy, ale też leczenie zaburzeń głosu, artykulacji, karmienia i połykania, a nawet języka pisanego. Pomagają zwalczyć różnego rodzaju bariery komunikacyjne zaburzające rozwój społeczny, intelektualny i emocjonalny. Problemy tego typu często dotyczą dzieci.

 

Zakres pomocy

 

Zadaniem specjalistów z Poradni Logopedycznej jest ocena i leczenie mowy pacjentów w każdym wieku. Pomagają im uzyskać jak najlepsze zdolności językowe i komunikacyjne. Zajmują się usuwaniem zaburzeń głosu oraz trudności w pisaniu i czytaniu. W Poradni Logopedycznej w Lubinie eliminowane są takie problemy jak jąkanie, sygmatyzm oraz rotacyzm. Pomoc specjalistów przydaje się w przypadkach dysfunkcji pamięci słownej, niewłaściwego nazywania przedmiotów czy utraty mowy w wyniku choroby lub urazu mózgu. Szczególne zastosowanie logopedia znajduje u pacjentów, którzy wskutek udaru mózgu doznali uszkodzenia ruchowego ośrodka mowy.

 

Metody leczenia

 

Specjaliści z Poradni Logopedycznej w Lubinie oferują szeroki wachlarz metod pomocy pacjentom z problemami komunikacyjnymi. Metody te można podzielić na pięć głównych kategorii: logopedyczne, lingwistyczne, pedagogiczne, psychologiczne i medyczne. Do tych pierwszych będą zaliczać się wszelkie ćwiczenia logopedyczne, uczulanie miejsc artykulacji czy mechaniczne układanie narządów artykulacyjnych. Do grupy metod lingwistycznych należą głównie ćwiczenia dykcji, a do grupy metod pedagogicznych ćwiczenia rytmizujące, trening słuchu muzycznego czy gesty umowne. Pomoc psychologiczna będzie oznaczała przede wszystkim techniki relaksacyjne, psychodramę lub hipnoterapię, a medyczna – leczenie farmakologiczne, laserowe, akupunkturę czy akupresurę.

 

Poradnia Logopedyczna w Lubinie zapewnia pacjentom profesjonalną pomoc ze strony doświadczonego personelu oraz nowoczesne metody leczeni

Informacja i rejestracja