Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

ul. Armii Krajowej 35:lek. Maria Cieślińska-Kędra
lek. Oskar Biłas
lek. Leszek Szklarz
lek. Oksana Potiekhina lek.Jarosław Krzyżanowski
 
ul. Gwarków 82:lek. Elżbieta Romanowicz
lek. Robert Myszkowski
lek. Sebastian Baszak

ul. Wyszyńskiego 6:
lek. Ireneusz Budziński
lek. Sebastian Baszak
lek. Robert Myszkowski               lek. Robert Kowalik                   
lek. Elżbieta Rożek

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lubinie oferuje kompleksową opiekę nad pacjentami w zakresie profilaktyki, diagnozy i leczenia chorób. To pierwsza instancja, do której zwróci się osoba chora. Specjaliści medycyny rodzinnej realizują między innymi obowiązkowe programy szczepień ochronnych oraz szczepienia zalecane. Do zadań Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy też zlecanie badań diagnostycznych, ustalanie metod leczenia i kierowanie chorych do poradni specjalistycznych. Lekarze POZ w Lubinie zajmują się również edukacją w zakresie profilaktyki oraz propagują zdrowy tryb życia.

  dlonie_biale_tlo_n

 

 

 

Zakres świadczeń POZ

 

Pacjenci Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lubinie mogą liczyć na profesjonalne badania i porady lekarskie. Otrzymają tam niezbędne szczepienia ochronne, a także recepty na leki potrzebne w kuracji. Lekarze POZ zlecają pacjentom badania diagnostyczne i na ich podstawie wykrywają dysfunkcje organizmu. Jeśli jest to konieczne, kierują pacjentów do specjalistów, na leczenie szpitalne lub do opieki długoterminowej. Podejmują również decyzje o zakwalifikowaniu pacjentów do leczenia rehabilitacyjnego lub uzdrowiskowego. Lekarze Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lubinie wystawiają także wszelkie orzeczenia i zaświadczenia, dotyczące na przykład niezdolności do pracy, kontynuowania nauki lub uczestnictwa w zajęciach sportowych.

 

Lekarz pierwszego kontaktu

 

Pierwszym miejscem, do jakiego powinna skierować się osoba chora, jest lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. To tam wykwalifikowany personel zajmie się oceną jego stanu zdrowia, podstawową diagnostyką i leczeniem. Kiedy pacjent zmaga się z dysfunkcjami, które nie wymagają specjalistycznego działania, dostanie receptę na określone leki oraz odpowiednie wskazówki. Jeżeli natomiast przypadek chorego wykracza poza działalność lekarza POZ i kwalifikuje się do leczenia specjalistycznego, pacjent zostanie skierowany do odpowiedniej poradni.

Informacja i rejestracja