Poradnia Fizjoterapeutyczna dla Noworodków i Niemowląt

W Zespole Przychodni Lubmed przy ul. Gwarków 82 oferujemy kompleksową rehabilitację dla noworodków i niemowląt, stymulującą prawidłowy rozwój dziecka. 

Wczesne wykrycie i leczenie uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego może zapobiec powstaniu zaburzeń u dzieci lub przynajmniej znacznie je osłabić.  

W procesie rehabilitacji wykorzystujemy m.in. metody:  

  • NDT- Bobath,  
  • Vojty,
  • Integracji Sensorycznej (SI),  
  • Kinesiology Taping,  
  • Masaż Shantala. 

Diagnostykę i terapię prowadzi mgr Lucyna Cieślik, specjalistka II stopnia w zakresie rehabilitacji.  

Rejestracja: