teleporady
Objawy i diagnostyka bezsenności

Objawy i diagnostyka bezsenności

Organizm każdego z nas ma swój rytm biologiczny, który z różnych powodów może zostać zaburzony. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, przepełnionych stresem i codzienną gonitwą, jesteśmy bardziej podatni na wystąpienie problemów ze snem. Powszechność tego zjawiska sprawiła, że bezsenność nie jest już traktowana wyłącznie jako dolegliwość towarzysząca innym schorzeniom, ale jako samodzielna jednostka chorobowa, która wymaga profesjonalnego leczenia.

Rodzaje bezsenności
Pierwszy podział bezsenności opiera się na wytypowaniu źródła jej pochodzenia:
● bezsenność pierwotna – pojawia się samoistnie, bez wyraźniej przyczyny,
● bezsenność wtórna – powodowana jest chorobą lub innym czynnikiem wywołującym.
Bezsenność, według ICSD-3 (Aasm 2014), można podzielić także ze względu na czas jej trwania:
● krótkotrwała (trwa do 3 miesięcy) ma związek z konkretnym czynnikiem, na przykład stresem lub bólem. Zazwyczaj ten rodzaj bezsenności należy do bezsenności wtórnej.
● przewlekła (trwa powyżej 3 miesięcy) – jest następstwem choroby lub działania czynników utrwalających. Polega to na tym, że po wyeliminowaniu przyczyny bezsenności, kłopoty ze snem i tak pozostają. Niezależnie od tego, co wywołało bezsenność, w takim przypadku, staje się ona bezsennością pierwotną i chorobą samoistną.
● przygodna - trwa do kilku dni.

Kiedy mamy do czynienia z bezsennością?
W rozpoznaniu bezsenności brane są pod uwagę takie czynniki jak: czas trwania symptomów, częstość ich występowania oraz stopień ich wpływania na życie i samopoczucie pacjenta. Osoba dotknięta tą przypadłością, skarżyć się może na problemy z zasypianiem, utrzymaniem snu lub na to, że jest on złej jakości, tzn. nie przynosi regeneracji organizmu. Ważne jest, że objawy te występują, pomimo zapewniania sobie dobrych warunków do nocnego wypoczynku. Pacjenci zgłaszają także objawy takie jak:
● złe samopoczucie,
● problemy z koncentracją, pamięcią,
● niższą zdolność intelektualną, a w konsekwencji spadek jakości w pracy lub trudności w szkole,
● rozdrażnienie i wahania nastroju,
● senność,
● podatność na popełnianie błędów,
● bóle głowy,
● napięcie,
● brak energii i motywacji do działania,
● objawy ze strony przewodu pokarmowego,
● niepokój związany ze snem.
Do klinicznych objawów bezsenności należą także trudności z zaśnięciem pomimo zmęczenia, kłopot z utrzymaniem snu pomimo szybkiego zaśnięcia, uczucie wyczerpania nawet po przespaniu całej nocy, co ma związek z tym że sen jest płytki, więc organizm nie ma możliwości w pełni się zregenerować.


Rozpoznanie bezsenności
Najważniejszym kryterium, które brane jest pod uwagę przy diagnostyce, jest wywiad z pacjentem (lub z jego bliskimi). Lekarz rodzinny na początku musi określić stan ogólny zdrowia i przeprowadza podstawowe badania lekarskie, takie jak: pomiar ciśnienia tętniczego i badanie EKG. Po ewentualnym wykluczeniu przyczyn fizycznych trzeba wyeliminować zaburzenia psychiczne – w tym celu warto skonsultować się z psychiatrą. Jeśli przeprowadzone w tym kierunku badania nie przyniosą odpowiedzi na temat przyczyn zaburzeń snu, kolejnym krokiem jest przyjrzenie się stylowi życia i nawykom pacjenta. Ponieważ bezsenność jest w dużej mierze dolegliwością subiektywną, ważny w rozpoznaniu jest także dzienniczek snu prowadzony przez chorego, który umożliwia specjalistom poznanie:
● zwyczajów i nawyków pacjenta,
● jego podejście do zasad higieny snu,
● nasilenie i charakter bezsenności.

W wyspecjalizowanych w badaniu bezsenności ośrodkach w celach diagnostycznych stosuje się także badanie aktygraficzne i badania polisomnograficzne. W tego typu placówkach prowadzone są także rozpoznania w kierunku innych przyczyn stojących za bezsennością (na przykład zespołu niespokojnych nóg).
Badania kliniczne w kierunku bezsenności
Prowadzone przez naszych specjalistów badania kliniczne mają na celu przetestowanie nowych leków lub tych już wprowadzonych na rynek. Dzięki takim zabiegom postęp w medycynie wciąż trwa, a możliwości leczenia pacjentów na różnych polach się zwiększają. Do badań nad rozwiązaniem problemów z bezsennością pierwotną zapraszamy wszystkich bez względu na wiek i płeć, chociaż przed przystąpieniem do programu specjalista poinformuje o kryteriach, które należy spełnić. Nasz Instytut ma na celu pomóc osobom, u których bezsenność nie jest wywołana chorobami.

Zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane szczegółami na temat badań klinicznych z zakresu bezsenności pierwotnej, do kontaktu z Adamem Orawczakiem: tel. +48 727 600 454, e-mail: adam.orawczak@emc-sa.pl.
Więcej informacji na ten temat: Badania kliniczne.

 


Źródło:
http://www.bezsennosc.pl/objawy-i-skutki-bezsennosci/
https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/bezsennosc/70349,bezsennosc
http://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/najczestsze-objawy-
chorobowe,bezsennosc,artykul,1573316.html
https://www.centrumdobrejterapii.pl/materialy/bezsennosc-rozpoznanie-i-leczenie/
http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2014/233.pdf

"