Medycyna podróży

Przeciwwskazania do nurkowania

W niektórych przypadkach występują istotne przeciwwskazania do nurkowania.

więcej

Biegunki w tropikach

Choroby biegunkowe są przyczyną około 3 mln zgonów rocznie, w tym głównie dzieci do 5 roku życia. Większość biegunek wywołana patogenami biologicznymi szerzy się tzw. drogą fekalno-oralną, przez spożycie zakażonej żywności i wody. Istnieje ścisły związek pomiędzy częstością ich występowania, a standardami higienicznymi.

więcej

Aklimatyzacja i termoregulacja w tropikach

Problemy aklimatyzacji i termoregulacji w tropiku (udar cieplny). Aklimatyzacja - proces prowadzący do zmian w organizmie, w wyniku których wzrasta tolerancja na działanie temperatury otoczenia.

więcej

Malaria

Malaria (zimnica) jest chorobą wywoływaną przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium. Zdolnymi do zakażenia człowieka są 4 gatunki Plasmodium: P. malariae, P. vivax, P. falciparum,  P.  ovale.  Pasożyty  są  przenoszone  na  człowieka  przez  samice  komara  z rodzaju Anopheles.

więcej

Medycyna wysokogórska

Choroby spowodowane niskim ciśnieniem atmosferycznym (mniejszym dostępem tlenu).

więcej

Szczepienia przed wyjazdem

Rozpatrując kwestię wyboru szczepień przed wyjazdem do krajów strefy klimatu tropikalnego należy brać pod uwagę następujące czynniki: stan odporności immunologicznej osoby wyjeżdżającej, przewidywany rejon pobytu (przy wyjazdach turystycznych należy uwzględnić także wycieczki fakultatywne), czas i charakter pobytu.

więcej

Podróże z dziećmi

Około 2 milionów dzieci rocznie podróżuje do rejonów tropikalnych i krajów rozwijających się. Najistotniejsze problemy medyczne u dzieci w podróży to

więcej

Podróż do wybranych regionów świata - Australia i Oceania

Głównym zagrożeniem dla podróżnych pozostają choroby przenoszone poprzez żywność i wodę. Na wyspach Papua Nowa Gwinea, Salomona i Vanuatu istnieje wysokie ryzyko zarażenia malarią. Nie istnieje w regionie ryzyko zakażenia żółtą febrą.

więcej

Podróż do wybranych regionów świata - Ameryka

Osoby zamieszkujące tereny występowania lisów, piesków preriowych i nietoperzy, narażone są na zakażenie wścieklizną i dżumą. Istnieje ryzyko zachorowania na gorączkę gór skalistych, tularemię, kleszczowe zapalenie mózgu, kokcydiozę. W rejonie Missisipi, Ohio i w dolinie rzeki Świętego Wawrzyńca stwierdzano endemiczne ogniska histoplazmozy.

więcej