Prawa pacjenta

Pacjent ma prawo do:

  1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
  2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
  3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
  4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
  5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
  6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
  7. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
  8. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
  9. Opieki duszpasterskiej.
  10. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.