teleporady
Neonatolog czy pediatra?

Neonatolog czy pediatra?

Poradnia neonatologiczna w szpitalu św. Anny w Piasecznie obejmuje opieką medyczną dzieci urodzone z czynnikami ryzyka okresu płodowo-okołoporodowego. W poradni udzielane są również porady w przypadku gdy matka zauważy niepokojące objawy u noworodka wcześniej zdrowego.

O poradni neonatologicznej rozmawiamy z dr n. med. Małgorzatą Gołkowską, specjalistą neonatologiem i z-cą dyrektora ds. medycznych szpitala św. Anny w Piasecznie, EMC Piaseczno.

Pani Doktor, czym zajmuje się neonatolog?

M.G.: Neonatolog jest specjalistą chorób okresu noworodkowego. Obejmuje swoja opieką noworodki donoszone, wcześniaki, niemowlęta w pierwszych miesiącach życia.

Czym zatem różni się neonatolog od pediatry?

M.G.: Neonatolodzy są pierwszymi lekarzami sprawującymi opiekę nad dzieckiem w oddziałach noworodkowych.  Jeżeli nowonarodzone dziecko jest zdrowe, urodziło się o czasie, po wypisie z oddziału noworodkowego, opiekę nad dzieckiem przejmuje pediatra.

Kiedy rodzic powinien udać się do neonatologa?

M.G.: Jeśli wczesny okres adaptacyjny jest powikłany zaburzeniami adaptacyjnymi, zakażeniami wrodzonymi, wadami wrodzonymi, wcześniactwem, czy innymi chorobami mającymi swoje źródło w okresie okołoporodowym, wówczas w pierwszych miesiącach życia dziecko powinno być pod opieką neonatologa.

Jakie wątpliwości pomoże nam rozwiać neonatolog?

M.G.: Jeżeli mamy nowonarodzone dziecko i cokolwiek nas niepokoi warto udać się na konsultację neonatologa. Nawet, jeśli nasze dziecko ma kilka miesięcy. Bardzo często stwierdzane u niemowlęcia nieprawidłowości mają swój początek w okresie okołoporodowym np. przedłużająca się żółtaczka, problemy z napięciem mięśniowym skutkiem przebytego niedotlenia okołoporodowego, słaby przyrost masy ciała czy inne patologie okresu noworodkowego.

Jak przygotować się do wizyty u lekarza neonatologa?

M.G.: Warto zabrać ze sobą wszystkie aktualne badania dziecka, karty informacyjne z pobytu dziecka w szpitalu, oraz książeczkę zdrowia, ponieważ będą potrzebne wszystkie dane dotyczące przebiegu ciąży, porodu i okresu po urodzeniu.

Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Drodzy Rodzice,

Serdecznie zapraszamy przez cały wrzesień na bezpłatne konsultacje neonatologiczne w każdy piątek w godzinach od 10:00-11:00. Konsultacje odbywają się po wcześniejszym zapisie telefonicznym pod nr tel. 22 73 54 101.

"