teleporady
Badanie słuchu - audiometria

Badanie słuchu - audiometria

Podstawowe informacje

Audiometria to metoda badania słuchu. Najczęściej wykonywanym badaniem audiometrycznym jest audiometria tonalna. Badany znajduje się w specjalnie izolowanym i wytłumionym pomieszczeniu (kabinie ciszy) i odpowiada po usłyszeniu dźwięku. Dźwięk jest generowany z audiometru do specjalnych słuchawek. Podczas badania  mierzy się odpowiedzi w poszczególnych częstotliwościach i natężeniach dźwięku, a wyniki są prezentowane w postaci  krzywych - audiogramów. Krzywe audiometryczne obrazują schorzenia i wielkość ubytków słuchu i są podstawą ewentualnego leczenia i doboru aparatu słuchowego.

Przygotowanie do badania

Badanie powinno być poprzedzone wizytą laryngologiczną i nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

Czas badania

Badanie trwa ok. 30 minut

Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja

" "